Ryhmä- ja yksilövalmennus opintoihin palaaville

Kuvaus: 

Opintoihinsa keskeytykseltä palaavista opiskelijoista muodostetaan opinnollistettu vertaisryhmä, jonka tavoitteena on tukea ryhmän jäsenten opintojen edistämistä ja/tai loppuun saattamista. Ryhmän jäsenille on tarjolla myös intensiivistä ja tarpeenmukaista yksilöllistä tukea. Ryhmän jäsenille tehdään päivitetty henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Sen merkitys on tärkeä yksilöllisen etenemisen ja tavoitteiden asettamisen sekä saavuttamisen kannalta. Ryhmässä tunnistetaan omia vahvuuksia, vahvistetaan sosiaalisia taitoja, opiskelutaitoja ja taloustaitoja sekä tuetaan perushyvinvointia ja elämänhallintaa. Lisäksi pidetään mm. tehtävä- ja CV-pajoja sekä järjestetään toiminnallisia teemapäiviä. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön ja opiskeluhuollon kanssa. Yhteistyötä voidaan laajentaa tehtäväksi myös kolmannen sektorin toimijoiden ja Ohjaamon, kanssa.

Kohderyhmä:

• Keskeytykseltä palaavat

Seurannan  mittarit:

•3X10D – hyvinvoinnin ja toimintakyvyn seuranta
•Suoritusten kertyminen suhteessa mediaaniin (datan seuranta ratkaistava oppilaitoskohtaisesti)
•Poissaolojen vähentyminen
• Valmistuminen/osatutkinnon suorittaminen (datan seuranta ratkaistava oppilaitoskohtaisesti)
•Ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön (datan seuranta ratkaistava oppilaitoskohtaisesti)

 

 

Resurssit: 
Henkilöstöresurssit, oppilaitoksen joustavat rakenteet
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Täydentyy myöhemmin
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Ei
up
3 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top