Ryhmä opinnoissaan etenemättömille

Kuvaus: 

Opintojensa etenemisen kanssa haasteita kohdanneista opiskelijoista muodostetaan opinnollistettu vertaisryhmä, jossa tuetaan opiskelijoiden elämänhallintaa ja opintojen etenemistä. Ryhmässä hyödynnetään vertaisuutta. Opiskelijoille voidaan tarjota ryhmän lisäksi myös yksilövalmennusta. Oppilaitos voi toteuttaa ryhmän yhteistyössä opiskeluhuollon ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. HOKS:n merkitys on tärkeä yksilöllisten tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen sekä opiskelijoiden jatkopolun hahmottumisen kannalta.

Kohderyhmä:

•Keskeytysuhassa olevat
•Keskeytykseltä opintoihin palaavat

Seurannan mittarit:

• 3X10D – hyvinvoinnin ja toimintakyvyn seuranta

• Suoritusten kertyminen suhteessa opiskelijan omaan opintosuunnitelmaan (datan seuranta ratkaistava oppilaitoskohtaisesti)

• Poissaolojen vähentyminen

• Valmistuminen/osatutkinnon suorittaminen (datan seuranta ratkaistava oppilaitoskohtaisesti)

• Ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön (datan seuranta ratkaistava oppilaitoskohtaisesti)

 

Resurssit: 
Henkilöstöresurssit ja oppilaitoksen rakenteiden joustavuus
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Lisätään myöhemmin
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
12 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top