Vertaistuki

Kuvaus: 

Vertaistukitoiminnassa hyödynnetään valmistuneiden tai aiemmin ryhmätoteutukseen osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksia. Tavoitteena on vertaistuen keinoin rohkaista opiskelijoita saattamaan opintonsa päätökseen ja pohtimaan omaa tulevaisuuttaan ja jatkopolkujaan. Tarveperusteisissa ryhmäkohdennuksissa hyödynnetään opiskelijoiden vertaisuutta.

Kohderyhmä:

• Keskeytysuhassa olevat

• Keskeytyksellä olevat

Seurannan mittarit:

•Läsnäolon seuranta
•Valmistuminen/osatutkinnon suorittaminen
•Ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön

 

Resurssit: 
Lisätään myöhemmin
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Lisätään myöhemmin
Liitteet: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Ei
up
9 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top