Monikulttuurisuuskoulutukset

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Opin portailta työelämään -hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin koulutuksia, joista osallistuja sai tietoa ja tukea eri kulttuuritaustaisten opiskelijoiden ohjaamiseen, kohtaamiseen ja kulttuurisensitiivisyyteen. Koulutukset suunnattiin työpaikkojen ammattilaisille.

Koulutusten sisältö suunniteltiin kyselyiden, yhteissuunnittelutyöpajan ja Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta ja kulttuurisensitiivisyyteen. Kaikille koulutuksille oli tyypillistä teoria/tieto-osuus, ryhmätyöt ja keskusteluun kannustettiin kaikissa vaiheissa koulutuksia. 

Koulutukset voidaan kategorisoida seuraavasti:
1. Selkokieli
2. Kulttuurien välinen vuorovaikutus 
3. Monikulttuurisuus työpaikalla
4. Monikulttuurinen ohjaus ja perehdytys
5. Kulttuurien välinen ohjaus ja perehdytys SOTE-alalla.

Koulutuksista tiedotettiin ahkerasti käyttäen apuna kaikkien osatoteuttajien verkostoja. Järjestimme myös pyynnöstä esimerkiksi Ppshp:lle selkokieli- ja kulttuurisensitiivisyyskoulutuksia. Hankkeen koulutuksissa kävi yhteensä 387 osallistujaa.  Palautteiden perusteilla koulutukset olivat erittäin onnistuneita. Tulevaisuudessa monikulttuurisuuden merkitys työelämässä vain kasvaa. 

Resurssit: 
Koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana 13 henkeä hanketiimistä: projektipäällikkö, työelämäkoordinaattori, opinto-ohjaaja, eri alojen lehtorit. Osaan koulutuksia tilattiin puhujat hankkeen ulkopuolelta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Koulutuksista kerätään paketti opinportailla.fi -sivustolle kaikkien hyödennettäväksi. Kulttuurisensitiivisyyden levittämistyötä kannattaa jatkaa, esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden avulla. Yrityksille voisi kokeilla räätälöityjä koulutuksia heidän tarpeisiinsa.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Marja Pinolehto marja.pinolehto@diak.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
32 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top