Vieraskielisten opiskelijoiden tuki loppuvaiheen opinnoissa Oamkilla

Kuvaus: 

Oamk on järjestänyt vieraskielisille tutkinto-opiskelijoille sekä henkilökohtaista että yleistä tukea liittyen ammattiopintojen suorittamiseen, suomen kielen opiskeluun, ammattiharjoittelupaikkojen etsimiseen, opinnäytetyöaiheiden hankkimiseen, opinnäytetöiden kirjoittamiseen ja valmistumisen jälkeisen työpaikan löytämiseen. Yleisiä työnhaun tukipajoja on järjestetty mm. Linkedin-työkalun käyttämisestä työnhaussa. Yksilöllistä tukea on haettu pääasiassa sopivan työpaikan tai harjoittelupaikan etsimiseen. Lisäksi opiskelijoita on ohjattu mm. työnhaun dokumenttien laatimisessa. Dokumenttien lisäksi opiskeljoita on tuettu kartoittamalla potentiaalisia työnantajia. Henkilökohtaisen tuen lisäksi opiskelijat ovat voineet hyödyntää yleisiä opinnäytetyön tukipajoja. Suomen kielen tukea on annettu yleisissä ja henkilökohtaisissa tukipajoissa opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Resurssit: 
S2-opettaja, ammattiaineiden opettaja ja yhteyspäällikkö.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opiskelijat ovat kokeneet henkilökohtaisen tuen erittäin tarpeelliseksi ja ammattiin valmistumiselle välttämättömänä. Vieraskielisten opiskelijoiden työllistyminen Suomeen vaatii erityistä huomiota ja yhteistyötä oppilaitoksen ja eri työllistymistä tukevien toimijoiden välillä. Myös suomen kielen opiskelua tulisi tukea ja rohkaista enemmän opintojen aikana, erityisesti ammattiharjoittelun aikana.
Yhteystiedot: 
lehtorit Anna Alapeteri (anna.alapeteri@oamk.fi), Ilkka Mikkonen (ilkka.mikkonen@oamk.fi) ja Anne Poutiainen (anne.poutiainen@oamk.fi).
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Ei
up
14 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top