Kohti työelämää -valmennus

Kuvaus: 

Opiskelijoista muodostetaan vertaisryhmä, jossa heitä tuetaan opintojen läpäisyyn, valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen. Ryhmävalmennuksen lisäksi opiskelijoille voidaan tarjota myös yksilövalmennusta. Opiskelijoista muodostetaan vertaisryhmä, jossa heitä tuetaan opintojen läpäisyyn, valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen. Ryhmävalmennuksen lisäksi opiskelijoille voidaan tarjota myös yksilövalmennusta. Tavoitteena on saada opinnot suoritettua tavoiteajassa ja selkiyttää opiskelijan omaa jatkopolkua. 

Kohderyhmä:

• Opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea opintojen läpäisyyn ja työelämään siirtymiseen.

Seurannan mittarit:

•Läsnäolon seuranta
•3X10D – hyvinvoinnin ja toimintakyvyn seuranta
•Suoritusten kertyminen suhteessa opiskelijan omaan opintosuunnitelmaan
•Valmistuminen/osatutkinnon suorittaminen
•Ohjautuminen jatko-opintoihin/työhön

 

 

Resurssit: 
Henkilöstöresurssit ja oppilaitoksen joustavat rakenteet.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Lisätään myöhemmin.
Yhteystiedot: 
Eveliina Rantanen, HDL, projektipäällikkö eveliina.rantanen@hdl.fi 050-3279922
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
18 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top