Amisapin kokeilu autoalalla

Kuvaus: 

Amisappiin on luotu tietokanta autoalan työpaikkoihin ja tutkintoon liittyen Satakunnassa. Tietokanta sisältää jonkin verran myös videomuodossa olevia kuvauksia autoalan työpaikoista (ml. yrittäjän haastattelut). 

Resurssit: 
Tietokantaa on ollut luomassa yksi autoalan opettajat Sataedusta. Mukana on yrityksiä ja organisaatioita Satakunnan alueelta. Tietokanta sisältää myös videoita, joissa haastattellaan työnantajia heidän näkemyksistään työelämässä oppimisesta ja osaamivaaatimuksista työntekijöille ja työssäoppijoille.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Amisapin käyttö on juurtunut Sataedun autoalle. Jotta tietokanta olisi aktiivisessa käytössä myös WinNovassa, pitäisi sitä laajentaa kattamaan myös Porin, Rauman alueen alan työpaikat.
Yhteystiedot: 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, projektipäällikkö Jonna Malmivuori, p. 044 455 8170, jonna.malmivuori(at)winnova.fi
Lisätietoja: 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, projektipäällikkö Jonna Malmivuori, p. 044 455 8170, jonna.malmivuori(at)winnova.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
19 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top