Amisapin kokeilu liiketoiminnan alalla

Kuvaus: 

Amisappiin on luotu tietokanta liiketoiminnan työapaikkoihin ja tutkintoon liittyen Satakunnan alueella. Tietokanta toimii työvälineenä ammatillisen toisen asteen liiketoiminnan opiskelijoille, opettajille ja alalle hakeutuville. He voivat tietokannan ja Amisapin avulla tutustua koulutusalaan. Alan opiskelijat voivat tietokannan ja Amisapin avulla etsiä tiettyyn tutkinnon osaan soveltuvia kolutussopimus- ja oppisopimuspaikkoja. He voivat tutustua tarkemmin oman tutkintonsa tutkinnnon osiin ja niiden osaamisvaatimuksiin. 

Resurssit: 
Tietokantaa on ollut keräämässä ja luomassa 4 liiketoiminnan alan opettajaa Satedusta ja WinNovasta, jotka ovat suurimmat ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjät Satakunnassa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tietokanta sekä Amisappi jäävät käyttöön Sataeduun ja WinNovaan. Kehittämissuuntana pitäisi olla Rauman ja Laitilan työssäkäyntialueiden työpaikkojen lisääminen tietokantaan. Näin tietokanta olisi oppilaitosten toiminta-alueet huomioiden alueellisesti melko kattava.
Yhteystiedot: 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, projektipäällikkö Jonna Malmivuori, p. 044 455 8170, jonna.malmivuori(at)winnova.fi
Lisätietoja: 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, projektipäällikkö Jonna Malmivuori, p. 044 455 8170, jonna.malmivuori(at)winnova.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
21 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top