OHJAUS JA TUKI - Opintojen keskeyttämisen prosessi

Kuvaus: 

Prosessikuvaus on osa varhaisen tuen toimintatapaa. Kuvauksessa on tehty näkyväksi opintojen väliaikaisen keskeyttämisen erilaiset syyt ja syistä seuraavat toiminnot. Prosessin tavoitteena on edesauttaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelupolun sujuvoittamista. Hyvässä käytänteessä on kuvattu opintojen väliaikaisen keskeyttämisen vaiheet osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa ja urasuunnitelmaa.

Resurssit: 
Prosessin toiminnot ovat osa koulutuksenjärjestäjän lakisääteistä ohjausta ja tukea.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Prosessikuvaus on vapaasti kaikkien koulutuksenjärjestäjien käytettävissä.
Yhteystiedot: 
*Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi *Projektikoordinaattori Merja Airaksinen p. 050 552 0572 merja.airaksinen@opao.fi *Projektikoordinaattori Elina Hokkanen p. 050 4630 590 elina.hokkanen@riveria.fi *Projektikoordinaattori Tarja Puskala p. 040 830 4260 tarja.puskala@sedu.fi *Projektikoordinaattori Mirva Julkunen p. 044 455 8300 mirva.julkunen@winnova.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
7 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top