Vetovoimalan vertaisryhmätoiminta nivelvaiheessa

Kuvaus: 

Vertaisryhmätoimintaa on Vetovoimalassa pilotoitu Oulussa, Mikkelissä, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Tavoitteena on ollut tukea siirtymistä perusasteelta toiselle asteelle. Tuettua siirtymistä tietyille oppilaille on tehtävä jo riittävän varhain. Tukea tarvitsevat oppilaat tarvitsevat siirtymävaiheeseen poikkeuksellisen paljon tukitoimia ja ryhmiin on valittu nuoria, joiden katsotaan hyötyvän lisäohjauksesta. Vertaisryhmätoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden kohdata siirtymävaiheen haasteet yhteistoiminnallisesti vertaisten kanssa.

Ryhmät muodostuivat pääsääntöisesti vähintään kahden koulun oppilaista. Yhteiset tavoitteet sovittiin moniammatillisesti ja jokaisen vertaisryhmän tavoitteet muotoutuivat erilaisiksi, mutta kuitenkin koulunkäyntiä ja nivelvaiheen siirtymää tukeviksi. Teemoina olivat:

 • elämänhallinnan tukeminen
 • sosiaalisten taitojen harjoittelu
 • yhteiskuntaan osallistuminen
 • omien vahvuuksien tunnistaminen
 • mielekäs vapaa-aika
 • itsenäinen elämä
 • toisen asteen opintoihin tutustuminen.

Teemoihin tartuttiin mm. toiminnallisilla tutustumiskäynneillä toisen asteen oppilaitoksiin, nuorisotiloihin ja harrastustoimintaan sekä oman elämän suunnitteluun liittyvillä harjoituksilla. Mukana nuorten lisäksi olivat opinto-ohjaajat, erityisluokanopettajat, koulunkäynninohjaajia, projektityöntekijä ja nuorisotyöntekijöitä. Ryhmät kokoontuivat omien tavoitteidensa mukaisesti, pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Tuloksena oli näkyvää muutosta nuorten vuorovaikutuksessa ja käyttäytymisessä positiivisempaan suuntaan. Nuoret löysivät ystäviä ja kynnys uusiin paikkoihin ja tuleviin oppilaitoksiin menemiseen madaltui. Parasta antia oli itsetunnon ja -tuntemuksen kehittyminen.

 

Resurssit: 
Malli on hyödynnettävissä ohjaajien ja toimijoiden käyttöön. Materiaalia on saatavilla yllä olevasta osoitteesta. Varsinaista ylimääräistä resurssia käytänteen toteuttamiseen ei tarvita. Yhteistyötä tarvitaan toiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen ja arviointiin.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Menetelmää on kokeiltu monessa koulussa ja se on todettu toimivaksi, minkä vuoksi koulut ovat ilmaisseet halunsa jatkaa toimintaa. Aiheesta on koulutettu Vetovoimalan koulutuksissa ja materiaali on kumppanikoulujen käytettävissä vielä hankkeen päättymisen jälkeen.
Yhteystiedot: 
* Projektipäällikkö Anna-Kaisa Puusaari, 050 525 4436, anna-kaisa.puusaari@valteri.fi * Projektityöntekijä Heidi Alatalo, 050 340 5169, heidi.alatalo@valteri.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
1 user has voted.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top