EIKKA - Erityisen tuen tunnistamisen työkalupakki

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 
EIKKA on jatkuvan haun erityisen tuen tunnistamisen työkalupakki. Se on kehitetty Vetovoimala-hankkeessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen jatkuvan haun päivien aikana. EIKKAAN on koottu toimintakykyajattelun pohjalta kategorioita ja niiden alle kysymyksiä, havainnoitavia asioita ja tehtäviä, joita voidaan hyödyntää arvioitaessa erityisen tai vaativan erityisen tuen tarvetta. Sitä voidaan hyödyntää ohjauksen työkaluna myös muissa kuin jatkuvan haun tilanteissa, kuten esimerkiksi opiskelijan tuen tarpeiden tunnistamisessa opintojen aikana, TE-palveluissa tai työpajoilla.
 
EIKKA on alusta, johon on kerätty toimintakykyajattelun pohjalta kategorioita ja niiden alle kysymyksiä, havainnoitavia asioita ja tehtäviä, joita voidaan hyödyntää arvioitaessa erityisen tai vaativan erityisen tuen tarvetta. Kysymykset ja tehtävät kohdentuvat seuraaviin toimintakykyä kuvaaviin kategorioihin: 
 
 • Hahmottaminen
 • Motoriset taidot
 • Lukivaikeus
 • Jaksaminen
 • Tekstin tuottaminen
 • Tarkkaavaisuus
 • Toiminnanohjaus
 • Vuorovaikutus
 • Muisti

 

Resurssit: 
Käytettävissä oleva materiaali ohjauksen ja erityisen tuen tarpeen tunnistamisen tueksi.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Vetovoimalan koulutukset, Stadin ammatti- ja aikuisopiston hakupalvelut.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkä Ami Toikka, 040 521 6342, ami.toikka@edu.hel.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
16 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top