Uudista Yhteistyötä! Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Opas tarjoaa työpaikoille ja oppilaitoksille työkaluja yhteistyön kehittämiseen: auttaa kiinnittämään huomiota yhteistyön sisältöön ja auttaa rikastamaan nykyisiä käytäntöjä sisällöllisesti vastaamaan lähitulevaisuuden työn osaamistarpeita.

Näkökulmat: työpaikalla tapahtuvan oppimisen sujuvuus, muuttuvan työelämän  osaamistarpeisiin vastaaminen, jatkuvan yhteistyön kehittäminen  oppilaitoksen ja työpaikan  välillä.

 

Resurssit: 
Kehittäminen tapahtuu työpaikan, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyössä, joten kaikkien toimijoiden aikaresurssia tarvitaan. Kehittämistä voidaan tehdä joko osissa tai laajempana prosessina. Yksittäinen työskentely vie aikaa 1-2h, koko prosessi 4-8h. Työskentelyn fasilitaattorin on syytä varata lisäksi aikaa valmistautumiseen
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opas on kehitetty Ammattitaitoa Yhdessä-hankkeessa totetutettujen muutospajojen pohjalta. Hankkeessa toteutettiin kolme kehittämisprosessia, joiden tuloksena syntyi paikallisia, sujuvampaa yhteistyötä tukevia käytäntöjä
Yhteystiedot: 
Anna-Leena Kurki, Työterveyslaitos, anna-leena.kurki@ttl.fi
Lisätietoja: 
Painettua opasta voit tilata ilmaiseksi: ammattitaitoayhdessa.fi/materiaalit
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
8 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top