Uudista Yhteistyötä! Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle

Kuvaus: 

Opas tarjoaa työpaikoille ja oppilaitoksille työkaluja yhteistyön kehittämiseen: auttaa kiinnittämään huomiota yhteistyön sisältöön ja auttaa rikastamaan nykyisiä käytäntöjä sisällöllisesti vastaamaan lähitulevaisuuden työn osaamistarpeita.

Näkökulmat: työpaikalla tapahtuvan oppimisen sujuvuus, muuttuvan työelämän  osaamistarpeisiin vastaaminen, jatkuvan yhteistyön kehittäminen  oppilaitoksen ja työpaikan  välillä.

 

Resurssit: 
Kehittäminen tapahtuu työpaikan, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyössä, joten kaikkien toimijoiden aikaresurssia tarvitaan. Kehittämistä voidaan tehdä joko osissa tai laajempana prosessina. Yksittäinen työskentely vie aikaa 1-2h, koko prosessi 4-8h. Työskentelyn fasilitaattorin on syytä varata lisäksi aikaa valmistautumiseen
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opas on kehitetty Ammattitaitoa Yhdessä-hankkeessa totetutettujen muutospajojen pohjalta. Hankkeessa toteutettiin kolme kehittämisprosessia, joiden tuloksena syntyi paikallisia, sujuvampaa yhteistyötä tukevia käytäntöjä
Yhteystiedot: 
Anna-Leena Kurki, Työterveyslaitos, anna-leena.kurki@ttl.fi
Lisätietoja: 
Painettua opasta voit tilata ilmaiseksi: ammattitaitoayhdessa.fi/materiaalit
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
2 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top