Tietokortti työpaikkaohjaajille. Hyvinvointia tukeva opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys.

Kuvaus: 

Tietokortti tarjoaa työpaikkaohjaajille vinkkejä ja neuvoja hyvinvointia tukevan opiskelijoiden ohjauksen ja perehdytyksen tueksi. Tietokortti sisältää teemat: Millaista on hyvä ohjaus? Käytännön ohjeita ohjauksen ja perehdytyksen tukesi, Erityisen tuen tarve ja ohjaus, Hyvinvoinnin edistäminen osana ohjausta.

Resurssit: 
Työpaikkaohjaajan ohjaukseen käyttämä aika
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tietokorttia jaetaan oppilaitoksiin ja työpaikoille.
Yhteystiedot: 
Anna-Leena Kurki, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos anna-leena.kurki@ttl.fi
Lisätietoja: 
Painettua tietokorttia voi tilata ilmaiseksi ammattitaitoayhdessa.fi/materiaalit
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
4 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top