Jatko-opintopolut koulutusesittelyissä

Kuvaus: 

KETTU -hankkeessa tuotettuja jatko-opintopolkujen kuvia on käytetty Koulutuskeskus Salpauksen verkkosivuilla eri koulutusalojen esittelyjen yhteydessä. Oheisen linkin kautta näet esimerkin nuoriso- ja yhteisöohjaajan koulutuksesta. 

Resurssit: 
Jatko-opintopolkujen kuvaukset on laadittu 35 eri perustutkinnolle. Nämä kuvaukset ovat saatavilla PDF-dokumentteina, ja ne voidaan linkittää esim. oppilaitoksen nettisivuille. Kaikista suomalaisista perustutkinnoista kuvia ei ole laadittu. Uuden tutkinnon jatko-opintopolkujen kuvaamiseen kannattaa varata n. 1-2 h.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Jatko-opintopolkujen kuvaukset ovat Koulutuskeskus Salpauksessa käytössä koulutusalojen esittelyissä oppilaitoksen verkkosivuilla. Lisäksi ne on liitetty opiskelijoiden verkkokurssille, jossa he laativat itselleen jatko-opintosuunnitelmaa (opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -kurssi). Lisäksi jatko-opintopolkujen kuvia otetaan käyttöön ohjauskeskusteluissa opiskelijoiden kanssa.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Hanna Salminen hanna.salminen@salpaus.fi Opinto-ohjaaja Miia Keskiväli miia.keskivali@salpaus.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
2 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top