Amis-open muistilista

Kuvaus: 

HOKSin laadinnan muistilista, johon on kirjattu keskustelun pääsisällöt. Muistilistaa voidaan hyödyntää HOKS-keskustelun tukena. Muistilista sisältää seuraavat osiot: Ennen HOKS keskustelua, perustiedot, aikaisemmat opinnot/ koulutukset, koulutus, tietoa alasta, opiskelu ja opiskelijan arki & tarkista lisäohjauksen tarve.

Resurssit: 
Muistilistan hyödyntäminen ei edellytä lisäresursseja, sillä HOKS-keskustelut tulee käydä joka tapauksessa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Muistilistaa voidaan hyödyntää toteutettavien HOKS-keskusteluiden tukena.
Yhteystiedot: 
Katja Norvapalo, #Hyvinvoiva amis -hankkeen projektipäällikkö, 040 484 4185, katja.norvapalo@ulapland.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
5 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top