KOULUTUKSEEN TUTUSTUMINEN - Tehtäviä koulutukseen tutustujalle

Kuvaus: 

Minustako Amis? – tehtävät on tarkoitettu ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneelle. 

https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/palvelut-hakijalle/minustako-amis-2/

Minustako Amis? – tehtäviä voit tehdä silloin, kun tulet tutustumaan itseäsi kiinnostavaan ammatilliseen koulutukseen. Lopuksi voit lähettää vastauksesi sähköpostiisi ja tulostaa ne.

Resurssit: 
Hyvä käytänne on mahdollista kopioida toisen koulutuksen järjestäjän käyttöön.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Hyvä käytäntö on hyväksytty koulutuksen järjestäjän käyttöön. Käyttöönotto vaatii tiedottamista sisäisesti ja ulkoisesti mm. ohjaamoille.
Yhteystiedot: 
*Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
2 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top