OHJAUS JA TUKI - BePro-ryhmävalmennus

Kuvaus: 

Sujuvat omat polut -hankkeessa kokeiltiin moniammatillisena yhteistyönä toteutettavaa ryhmävalmennusta uraohjauksessa. Ryhmävalmennusten tavoitteena on tukea ja ohjata yläkouluikäisiä ammatinvalinnassa sekä rakentaa ohjata ja tukea osallistujien opiskelu- ja urapolun suunnittelussa. Tuloksena syntyi uudenlainen alueellinen ohjauksen toimintamalli, jolla voidaan tukea myös työnhakua sekä osallistujien vertaistukea. Syksyn 2019 ja kevään 2020 pilotoitiin neljän ryhmän toteutus. Tarkempana kohderyhmänä valmennuksissa on ollut peruskoulun 9. tai 10. luokalla opiskelevat nuoret sekä ilman ammatillista tutkintoa olevat 18-29 vuotiaat, jotka kaipaavat tukea ja ohjausta ammatinvalintaan sekä apua oman opiskelu- ja uranpolun suunnitteluun. Nivelvaiheen ohjausta tarjoaviin ryhmiin oli mahdollisuus ohjata myös ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia, keskeyttämisvaarassa olevia nuoria.  

9. ja 10. luokkalaiset osallistuivat ryhmään koulupäivän aikana. työttömille työnhakijoille osallistuminen suunniteltiin sellaisiksi, että osallistuminen olisi täyttänyt myös aktiivimallin kriteerit. Ryhmäkooksi sovittiin enintään 10 henkilöä, tapaamiset suunniteltiin kolmen tunnin mittaisiksi. Ne toteutettiin viikoittain viitenä kertana. Ryhmät olivat ilmaisia, ja niissä tarjottiin ajankohdasta riippuen joko aamupalaa tai välipalaa. Sisältöinä ovat olleet mm. ammatilliseen koulutukseen ja aloihin tutustuminen, omien vahvuuksien löytäminen ja nuoren omat kehittämisenkohteet, Itsetuntemus, nuoren koulutuspolun rakentaminen ja urasuunnittelun aloittaminen. Kaikilla osallistujilla on ollut mahdollisuus yksilöohjaukseen sekä ovat saaneet tietoa myös TE-palveluiden tarjoamista mahdollisuuksista.  Tapaamisten sisältöjen rakentamiseen myös osallistujat ovat saaneet osallistua.

Ryhmävalmennuksen tarkempi kuvaus, ryhmätapaamisten sisältörunko-  sekä mainosesimerkki liitteissä.

Resurssit: 
Ohjausresurssit, suunnittelutyö sekä markkinointi ja tiedotus, johon tärkeää panostaa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintatapa on juurrutettavissa eri alueille.
Yhteystiedot: 
*Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi *Projektikoordinaattori Merja Airaksinen p. 050 552 0572 merja.airaksinen@opao.fi
Lisätietoja: 
Ryhmävalmennukset toteutettiin kahden ammatillisen koulutuksen järjestäjän sekä paikallisen ohjaamon, Byströmin Ohjaamon nuorten palvelun sekä TE-palvelun tiiviinä yhteistyönä. Ryhmän toiminnassa mukana on ollut nuorisotyöntekijöitä, etsiviä nuorisotyöntekijöitä, TE-palveluiden asiantuntija, ammatinvalintapsykologi sekä kaksi ammatillisen puolen opinto-ohjaajaa. Lisäksi ryhmässä on ollut vierailijoina mm kasvatustieteen opiskelijoita ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajia. Toisessa pilotissa toimijana oli myös yläkoulun ohjaushenkilöstöä, joiden kanssa tähdättiin yhteiseen ohjaustyöhön. Ryhmän toiminnan suunnittelu tehtiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ohjattavien löytymiseksi panostettiin markkinointiin ja tiedottamiseen mm. tekemällä tiedotusta Byströmin Ohjaamon eri kanavissa, kaupungin kautta (mm. esittelyt yläasteet), TE-toimistolla sekä työpajoilla. Yli 18-vuotiaiden ryhmästä tiedotettiin ammattiopiston somekanavilla sekä ammattiopiston sisällä.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
2 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top