Alueellisen yhteistyön pohjustus (verkoston osallistaminen)

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 
Tavoitteena on alueellisen yhteistyön käynnistäminen ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistukseen yhdessä valmistautuminen. Tarkoituksena on virittää keskustelua ja vuorovaikutusta kuntien ja koulutuksen järjestäjien johdon ja työntekijöiden välillä alueellisen yhteistyön mahdollisuuksista ja koota työvälineitä alueellisen seminaarin toteutukseen. Keskustelu toteutetaan verkkotyökalun avulla niin, että kukin toimijataho käsittelee aihetta omissa vakiintuneissa työryhmäpalavereissaan. Saatekirje ja ohjeet verkkotyöskentelyyn lähetetään eri toimijatahojen yhteyshenkilöille sähköpostilla ja he jakavat sen edelleen omille työryhmilleen. Verkkoalustalle on ladattu edustajaryhmän keskustelusta video, joka saattelee uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämän alueellisen yhteistyön kehittämiseen. Videon katsomisen jälkeen työryhmä keskustelee ja kokoaa ajatuksensa verkkoalustalle seuraaviin kysymyksiin:
 1. mitä sinulle merkityksellistä kuulit videon keskustelussa?
 2. mitä vaikutuksia lakimuutoksella on omaan työhönne?
 3. mitä annettavaa teillä on alueelliseen yhteistyöhön? mitä voisitte saada alueelliselta yhteistyöltä?
Verkkotyökalun käyttöön kutsutut ja osallistuneet pääsevät lukemaan muiden osallistujien kommentteja. Verkkokeskusteluista kootaan tiivistelmä kaikille osallistujille ja alueellisen seminaarin työpajojen työskentelyyn.
 
Liittyy Alueellinen yhteistyö oppilaitosten ja kuntien opiskeluhuollon palvelujen järjestämisessä -malliin: Katso myös Alueellinen työpajaseminaari ja Alueellisen yhteistyön jatkotyöstäminen

 

Resurssit: 
Verkkokeskusteluun osallistuminen kestää noin puoli tuntia
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Yhteystiedot: 
Minna Lumme, koulutusjohtaja, minna.lumme@ijkk.fi, p. 09 29201 350, 044 765 0590, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Rita Hintsala, projektityöntekijä, rita.hintsala@ijkk.fi, p. 09 292011, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
738 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top