Korkeakoulupolku Merkonomista Tradenomiksi

Kuvaus: 

Kuviossa esitellään Merkonomiopiskelijan polkua kohti Tradenomiopintoja ja liiketoiminnan asiantuntijuutta korkeakoulutuksen polulla.

Malli kuvaa, millaisia mahdollisuuksia ammatillisen perustutkinnon opiskelijalla on perustutkintonsa aikana vahvistaa korkeakouluvalmiuksiaan, suorittaa väyläopintoja, tehdä osaamisen näyttöjä ja edistää näiden avulla ammattikorkeakouluun siirtymistä. Kuvio on tehty ohjaustyön ja markkinoinnin tueksi.

Resurssit: 
Markkinointi ja ohjaustyö, opiskelijan valmiudet ja valinnat, ohjausyhteistyö ammattiopiston ja ammattikorkeakoulu ohjaushenkilöstön ja opettajien välillä
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Malli on käytettävissä ja hyödynnettävissä jatko-opintojen suunnittelussa, oppilaitosten yhteistyössä ja väyläopintojen kehittämisessä
Yhteystiedot: 
Erityisasiantuntija Jonna Löf, Lapin AMK jonna.lof@lapinamk.fi p. 0407080724
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
0 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top