Ohjausyhteistyö korkeakoulutuksen polulla

Kuvaus: 

Kuvioissa kuvataan nivelvaiheen yhteistyötä ohjauksen näkökulmasta. Kuviot kuvaavat ohjausyhteistyönprosessia, jossa korkeakoulutuksen polun valinnut ammatillista perustutkintoa suorittavan opiskelijan on mahdollista suorittaa korkeakouluopintoja ammatillisen perustutkintonsa aikana. Prosessikuvauksen tarkoituksena on toisaalta selkeyttää ohjauksen eri vaiheita ja vastuualueita, toisaalta luoda opiskelijalle selkeä käsitys ohjausprosessin etenemisestä hänen opiskelupolullaan.

Ohjausyhteistyötä on kuvattu Ohjaus korkeakouluopintoihin -kuvioissa ja vuosikellon avulla. Kuviossa 1 kuvataan opiskelijan ammatillisen perustutkinnon aikainen opiskeluprosessi ja miten korkeakouluopintoihin ohjaaminen kiinnittyy näihin opiskeluvaiheisiin. Kuviossa 2 on eristelty toimijoittain toimenpiteitä korkeakouluopintoihin ohjaamisen eri vaiheissa. Kuvio 3 jäsentää eri kouluasteiden ohjausyhteistyötä.

Resurssit: 
Ohjaajat, opettajat, opiskelijat – jokaisella oma vastuunsa toiminnassa osana omaa työtänsä tai toimijuuttaan
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ohjausyhteistyön kuvaukset ja vuosikello ovat käytettävissä ja hyödynnettävissä oppilaitosten yhteistyössä ja ohjauksen kehittämisessä
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Ritva Vartiainen, Lapin koulutuskeskus REDU, ritva.vartiainen@redu.fi p. 040 847 3676 Erityisasiantuntija Jonna Löf, Lapin AMK jonna.lof@lapinamk.fi p. 0407080724 Koulutuspäällikkö Katri Kuusela, Lapin yliopisto katri.kuusela@ulapland.fi p.040 5161 054
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
0 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top