Ohjausyhteistyö korkeakoulutuksen polulla

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Kuvioissa kuvataan nivelvaiheen yhteistyötä ohjauksen näkökulmasta. Kuviot kuvaavat ohjausyhteistyönprosessia, jossa korkeakoulutuksen polun valinnut ammatillista perustutkintoa suorittavan opiskelijan on mahdollista suorittaa korkeakouluopintoja ammatillisen perustutkintonsa aikana. Prosessikuvauksen tarkoituksena on toisaalta selkeyttää ohjauksen eri vaiheita ja vastuualueita, toisaalta luoda opiskelijalle selkeä käsitys ohjausprosessin etenemisestä hänen opiskelupolullaan.

Ohjausyhteistyötä on kuvattu Ohjaus korkeakouluopintoihin -kuvioissa ja vuosikellon avulla. Kuviossa 1 kuvataan opiskelijan ammatillisen perustutkinnon aikainen opiskeluprosessi ja miten korkeakouluopintoihin ohjaaminen kiinnittyy näihin opiskeluvaiheisiin. Kuviossa 2 on eristelty toimijoittain toimenpiteitä korkeakouluopintoihin ohjaamisen eri vaiheissa. Kuvio 3 jäsentää eri kouluasteiden ohjausyhteistyötä.

Resurssit: 
Ohjaajat, opettajat, opiskelijat – jokaisella oma vastuunsa toiminnassa osana omaa työtänsä tai toimijuuttaan
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ohjausyhteistyön kuvaukset ja vuosikello ovat käytettävissä ja hyödynnettävissä oppilaitosten yhteistyössä ja ohjauksen kehittämisessä
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Ritva Vartiainen, Lapin koulutuskeskus REDU, ritva.vartiainen@redu.fi p. 040 847 3676 Erityisasiantuntija Jonna Löf, Lapin AMK jonna.lof@lapinamk.fi p. 0407080724 Koulutuspäällikkö Katri Kuusela, Lapin yliopisto katri.kuusela@ulapland.fi p.040 5161 054
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
7 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top