Korkeakoulupolku sosiaalialalla

Kuvaus: 

Liitteenä olevassa kuviossa ja artikkelissa kuvataan korkeakoulutuksen polulla olevan ammatillisen perustutkinnon opiskelijan opiskelumahdollisuuksia kohti korkeakouluopintoja sosiaalialalla.

Resurssit: 
Markkinointi ja ohjaustyö, opiskelijan valmiudet ja jatko-opintovalinnat sekä ohjausyhteistyö ammattiopiston ja ammattikorkeakoulu ohjaushenkilöstön ja opettajien välillä
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Malli on käytettävissä ja hyödynnettävissä jatko-opintojen suunnittelussa, oppilaitosten yhteistyössä ja väyläopintojen kehittämisessä
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Ritva Vartiainen, Lapin koulutuskeskus REDU, ritva.vartiainen@redu.fi p. 040 847 3676 Erityisasiantuntija Jonna Löf, Lapin AMK jonna.lof@lapinamk.fi p. 0407080724 Koulutuspäällikkö Katri Kuusela, Lapin yliopisto katri.kuusela@ulapland.fi p.040 5161 054
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
0 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top