Alueellinen työpajaseminaari (osallistavat työpajat)

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Tyyppi: 
Kuvaus: 
Alueellisen seminaarin tavoitteena on koota kuntien ja koulutuksen järjestäjien johtoa ja työntekijöitä keskustelemaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistuksesta. Tarkoituksena on edistää alueellista yhteistyötä ja vuorovaikutusta oppimisympäristöjen hyvinvoinnin alueellisessa kehittämistyössä. Seminaarin alussa esitellään yhteinen pohjustus oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistuksesta ja yhteisöllisen oppilaitoksen kehittämisestä. Sen jälkeen osallistujat valitsevat haluamansa työpajan osallistavaa työskentelyä varten:
 
 Työpaja 1. Mitä lakimuutos tarkoittaa meidän oppilaitoksessa ja minun työssä?
Työpajan työskentelyn menetelminä käytetään tunneriviä ja prosessikävelyä.
 
Työpaja 2. Opiskelijahuollon kokonaisuus lakiuudistuksen jälkeen
Työpajan työskentelyn menetelmänä käytetään tulevaisuustyöskentelyn aarrekartta -menetelmää.
 
Työpaja 3. Yhteisöllisyys käytännössä
Työpajan työskentelyn menetelmänä käytetään open space -menetelmää. 
 
Työpajojen keskustelujen tuotoksen esitellään lopuksi kaikille. Loppukoonti toteutetaan seminaarin vetäjien kootessa keskustelut jäsennetysti yhteen. Työpajojen ja seminaarien tuotoksista kootaan muistiot, jotka lähetetään seminaariin osallistujille ja joita hyödynnetään alueellisen yhteistyön jatkotyöstämisessä.

Tarkempi kuvaus liitteessä, s. 4-5. Liittyy Alueellinen yhteistyö oppilaitosten ja kuntien opiskeluhuollon palvelujen järjestämisessä -malliin. 
Resurssit: 
Seminaari kestää koko päivän klo 9-15.30
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Yhteystiedot: 
Minna Lumme, koulutusjohtaja, minna.lumme@ijkk.fi, p. 09 29201 350, 044 765 0590, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Rita Hintsala, projektityöntekijä, rita.hintsala@ijkk.fi, p. 09 292011, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
753 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top