Ohjaus eri oppimisympäristöissä -täydennyskoulutus

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Tyyppi: 
Kuvaus: 

Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä -täydennyskoulutus on EPPA-hankkeen eri kouluasteiden välisessä yhteistyössä suunniteltu ja toteutettu yliopistollinen täydennyskoulutus (15 op). Koulutuksessa on kehitetty henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja uraohjauksen ohjausvalmiuksia ja -osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä sekä perehdytty opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.  

Täydennyskoulutuksen kohderyhmänä olivat ammatillisen koulutuksen opettajat, työpaikkaohjaajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, kuraattorit ja muut ammatillisen koulutuksen toimijat ja kehittäjät.

Sisältö

- Orientaatio - koulutuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt (1 op)
- Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS, 2 op)
- Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä (4 op)
- Ohjausosaamisen syventäminen (3 op)
- Kehittämistehtävä (5 op)

 

Resurssit: 
Ohjausosaamista kehittävä pilottikoulutus on ollut yksi EPPA-hankkeen ja lappilaisen koulutuskumppanuuden toiminnallisen yhteistyön muoto. Tavoitteet ja teemat täydennyskoulutuksen järjestämiseksi syntyivät yhteisessä vuoropuhelussa ja pohjautuivat eri kouluasteiden sekä työelämän osaamistarpeisiin. Koulutus koostui lähi- ja etäopetuksesta, oppimistehtävistä sekä yksilö-, pari- tai pienryhmätyönä tehtävästä kehittämistehtävästä. Opiskeluun sisältyi myös henkilökohtainen opintojen ohjaus.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Eri kouluasteiden asiantuntijoiden yhteinen kehittäminen ja aktiivinen vuoropuhelu mahdollistavat yhteisen täydennyskoulutuksen toteuttamisen tulevaisuudessakin.
Yhteystiedot: 
Ritva Vartiainen Projektipäällikkö 040 847 3676 ritva.vartiainen(at)redu.fi; Jonna Löf Erityisasiantuntija 040 708 0724 jonna.lof(at)lapinamk.fi; Katri Kuusela Koulutuspäällikkö 040 5161 054 katri.kuusela(at)ulapland.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
8 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top