Ohjaus eri oppimisympäristöissä -täydennyskoulutus

Tyyppi: 
Kuvaus: 

Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä -täydennyskoulutus on EPPA-hankkeen eri kouluasteiden välisessä yhteistyössä suunniteltu ja toteutettu yliopistollinen täydennyskoulutus (15 op). Koulutuksessa on kehitetty henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja uraohjauksen ohjausvalmiuksia ja -osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä sekä perehdytty opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.  

Täydennyskoulutuksen kohderyhmänä olivat ammatillisen koulutuksen opettajat, työpaikkaohjaajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, kuraattorit ja muut ammatillisen koulutuksen toimijat ja kehittäjät.

Sisältö

- Orientaatio - koulutuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt (1 op)
- Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS, 2 op)
- Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä (4 op)
- Ohjausosaamisen syventäminen (3 op)
- Kehittämistehtävä (5 op)

 

Resurssit: 
Ohjausosaamista kehittävä pilottikoulutus on ollut yksi EPPA-hankkeen ja lappilaisen koulutuskumppanuuden toiminnallisen yhteistyön muoto. Tavoitteet ja teemat täydennyskoulutuksen järjestämiseksi syntyivät yhteisessä vuoropuhelussa ja pohjautuivat eri kouluasteiden sekä työelämän osaamistarpeisiin. Koulutus koostui lähi- ja etäopetuksesta, oppimistehtävistä sekä yksilö-, pari- tai pienryhmätyönä tehtävästä kehittämistehtävästä. Opiskeluun sisältyi myös henkilökohtainen opintojen ohjaus.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Eri kouluasteiden asiantuntijoiden yhteinen kehittäminen ja aktiivinen vuoropuhelu mahdollistavat yhteisen täydennyskoulutuksen toteuttamisen tulevaisuudessakin.
Yhteystiedot: 
Ritva Vartiainen Projektipäällikkö 040 847 3676 ritva.vartiainen(at)redu.fi; Jonna Löf Erityisasiantuntija 040 708 0724 jonna.lof(at)lapinamk.fi; Katri Kuusela Koulutuspäällikkö 040 5161 054 katri.kuusela(at)ulapland.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
0 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top