Uraohjauksen malli Koulutuskeskus Salpauksessa

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Uraohjauksen malli kuvaa ammatillisen oppilaitoksen uraohjauspalveluita ja niiden toteuttamista. Tähän malliin on koottu ThingLink-alustalle Koulutuskeskus Salpauksen uraohjauspalvelut. 

Mallista on kaksi versiota. Henkilöstölle suunnatussa versiossa on opetus- ja ohjaushenkilöstön työssään tarvitsemia materiaaleja, palveluita ja työvälineitä uraohjaukseen. Opiskelijoille suunnatussa versiossa on uraohjauksen palveluja ja työkaluja heidän urasuunnittelunsa ja oppimisensa tueksi. 

Uraohjauksen malli toimii hakemistona ja hahmottamisen apuvälineenä. Sen avulla sekä henkilöstön että opiskelijoiden on helppo löytää kaikki saatavilla oleva tuki urasuunnitteluun. Uraohjauspalvelut (esimerkiksi verkkokurssit tai keskustelut opinto-ohjaajan kanssa) on koottu malliin linkkeinä, joiden kautta ne aukeavat helposti. Malli toimii sekä suunnittelu- että perehdytysvälineenä henkilöstölle. 

Löydät tästä julkaisusta taustakuvat sekä henkilöstön että opiskelijoiden mallille. Taustakuvaa voi käyttää esim. ThingLink -alustalla. ThingLink:ssä uraohjauspalvelut voi kuvata alustalle tekstin, kuvien tai videoklippien avulla tai ne voi linkittää alustalle esim. www-sivuilta. 

Oman oppilaitoksen uraohjauspalvelut voi myös kuvata esim. PowerPoint -esityksenä, jossa hyödynnetään mallipohjan otsikoita. 

Resurssit: 
ThingLink-palvelun rajoitettu peruskäyttö on maksutonta. Maksullinen versio tuo saataville paremmat ominaisuudet. ThingLink-palvelun sijaan uraohjauksen mallin voi kuvata esim. Padlet -alustalle tai PowerPoint-esitykseksi. Visuaalinen toteutus auttaa hahmottamaan kokonaisuutta paremmin. Uraohjauspalveluiden kuvaaminen mallissa voi edellyttää esim. niiden viemistä oppilaitoksen verkkosivuille tai kuvaamista videolle.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toteutustapaa voisi soveltaa myös oppilaitoksen koko ohjaussuunnitelman tekemiseen. Koulutuskeskus Salpauksessa uraohjausmalli on aktiivisessa käytössä.
Yhteystiedot: 
Opinto-ohjaaja Hanna Salminen, Koulutuskeskus Salpaus p. 044 7080645 hanna.salminen@salpaus.fi
Lisätietoja: 
Malli on luotu KETTU - Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta -hankkeessa vuosina 2018-2020. Hankkeen rahoittajana toimi Hämeen ELY-keskus/Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen hallinnoija oli Koulutuskeskus Salpaus.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
5 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top