Opettajan osaamisen kehittäminen

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Hybridien oppimisympäristöjen ja digitaalisen materiaalin kehittämiseen tarvitaan mielikuvitusta, omistautumista työlleen ja täydennystä omaan ammattiosaamiseen. Yksilöllisten opintopolkujen tueksi on hyvä luoda oppimismateriaalit ja -ympäristöt sellaisiksi, että niitä voidaan käyttää lähes missä tahansa.  Sähköisen materiaalin käyttö on esimerkiksi oiva tapa mahdollistaa monen asian oppiminen paremmin ja syvällisemmin kuin tavallisessa lähiopetuksessa.

Monialaisuus toisten alojen kanssa on yksi erinomainen vahvistava tekijä oppilaitosarjessa. Pelkästään jo työviihtyvyyden, mutta mahdollistaakseen myös monialaisen opiskelun opiskelijoille. Näin saadaan mahdollistettua moniosaajien syntyminen ja tavoitetaan myös eri alojen verkostoita ja yhteyksiä. Tällä saavutetaan oikeanlaisten osaajien löytyminen oikeisiin työtehtäviin.

Opettajien työelämäjaksot kehittävät opetushenkilöstöä ylläpitämään osaamistaan. Osallistumalla työelämän töihin ja nähdä mitä ammattilaisten työ ja siellä käytettävät menetelmät ovat, auttavat opettajaa löytämään uusimpia ratkaisuja, mitä käytetään hyödyksi kehittyvässä maailmassa. Pelkkä oppilaitosympäristö voi vieraannuttaa opettajia työelämän toiminnoista ja tavoista.

Pätevöitymis- ja täydennyskoulutukset auttavat opettajia pysymään kehityksessä mukana. Täydennyskoulutukset ovat yksi tapaa kehittää omaa osaamistaan ja täydennyskoulutuksilla saadaan osaamista, jonka avulla voidaan palvella opiskelijoita ja työelämää.

Valmennus ja kilpailutoiminta ”pakottaa” opettajan kehittämään omaa opettajuutta ja osaamistaan. Opiskelijan pystyäkseen kilpailemaan kansallisella tasolla, täytyy myös opetuksen ja valmennuksen olla laadukasta menestymistä tavoiteltaessa. Kilpailutoiminnan tavoitteena edistää ammatillisen koulutuksen laatua ja vetovoimaa kilpailu- ja valmennustoiminnan avulla sekä rakentaa yhteistyökumppaniemme kanssa maailman parasta ammattiosaamista.

Resurssit: 
Aikaresurssia opettajille toteutettaviin täydennyskoulutuksiin. Aikaresurssia opettajien työelämäjaksoille n. 2-4vko. Aikaresurssia opetusmateriaalin kehittämiseen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opettajia kannustettaan kehittämään itseään ja oppilaitoksessa tarjotaan erilaisia koulutuksia itsensä kehittämiseen. Hyviä käytäntöjä ja onnistuneita toteutuksia täytyy jakaa ja tuoda ne kaikkien tietoisuuteen. Toimiviakin käytänteitä on hyvä kehittää jatkuvasti. Avointa vuorovaikutusta oppilaitoksen sisällä, hyvä kasvattaa hyvää.
Yhteystiedot: 
Pekka Kurko Talotekniikka Kouvolan seudun ammattiopisto pekka.kurko at ksao.fi 020 615 8187
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
9 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top