Laitteiden käyttöohjeet ja hakemuslomakkeiden helppo käyttö QR-kooditusta hyväksi käyttäen autoalalla

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Oppilas voi palata käyttöohjeistukseen helposti työlaitteeseen kiinnitetyn QR-koodin avulla.

Samalla tavalla opettaja voi ohjeistaa lomakkeiden käyttöä: esim. ateriakorvauksen hakemisen jne.

Resurssit: 
Se on juuri tarkoitus tällä käytänteellä, että kun ne kerran on saatu teh-tyä niistä ei aiheutuisi muuta henkilö- / aikaresurssia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Muutamia laitteita/lomakkeita on QR-kooditettu ja pilotoitu (teformi-pilotti ajoneuvonostimen käytöstä). Työtä jatketaan ja oppilaita ohjeistetaan käyttämään koodeja työohjei-na. Työturvallisuutta ei voi jättää pelkästään QR-koodien taakse vaan alun perin opettaja on turvallisen käytön opastanut ja oppilas on varmenta-nut osaamisensa työkalu-kortin allekirjoituksella. QR-koodin ohje on vain kertausopetetusta.
Yhteystiedot: 
Ammattiopisto Tavastia/ Autoala jorma.lakso at kktavastia.fi 050-4400851
Lisätietoja: 
Lisäksi olemme QR-koodittaneet osastolla käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuus tiedotteet aina kyseisen kemikaalin hyllykköön, mistä henkilö voi tarkastella ainetta käyttäessään kemikaalin ominaisuuksia.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
10 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top