Laitteiden käyttöohjeet ja hakemuslomakkeiden helppo käyttö QR-kooditusta hyväksi käyttäen autoalalla

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 

Oppilas voi palata käyttöohjeistukseen helposti työlaitteeseen kiinnitetyn QR-koodin avulla.

Samalla tavalla opettaja voi ohjeistaa lomakkeiden käyttöä: esim. ateriakorvauksen hakemisen jne.

Resurssit: 
Se on juuri tarkoitus tällä käytänteellä, että kun ne kerran on saatu teh-tyä niistä ei aiheutuisi muuta henkilö- / aikaresurssia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Muutamia laitteita/lomakkeita on QR-kooditettu ja pilotoitu (teformi-pilotti ajoneuvonostimen käytöstä). Työtä jatketaan ja oppilaita ohjeistetaan käyttämään koodeja työohjei-na. Työturvallisuutta ei voi jättää pelkästään QR-koodien taakse vaan alun perin opettaja on turvallisen käytön opastanut ja oppilas on varmenta-nut osaamisensa työkalu-kortin allekirjoituksella. QR-koodin ohje on vain kertausopetetusta.
Yhteystiedot: 
Ammattiopisto Tavastia/ Autoala jorma.lakso at kktavastia.fi 050-4400851
Lisätietoja: 
Lisäksi olemme QR-koodittaneet osastolla käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuus tiedotteet aina kyseisen kemikaalin hyllykköön, mistä henkilö voi tarkastella ainetta käyttäessään kemikaalin ominaisuuksia.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
13 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top