Työelämäyhteistyö

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 

Perustuvat Parasta-kehittämisohjelmassa tehtyyn valtakunnallisen palvelumuotoiluprosessiin yhdessä työelämän kanssa.

 1.Tavoitettavuus ja näkyvyys

* asiakkaan palvelu

*kanavat

*vastuu asiakkaasta

*viestintä ja markkinointi

 

2. Opiskelijan valmiudet

*aiempi osaaminen

*työelämä valmiudet

*motivaatio

*urapolku

 

3. Yhteinen ennakkosuunnittelu

* opiskelija

*opettaja

*työnantaja

*työpaikkaohjaaja

 

4. Työpaikkaohjaus

*suunnittelu
*työpaikkaohjaajan perehdytys

*opiskelijan oppiminen ja palaute

*tuki ohjaajalle

 

5. Siirtymät, poikkeustilanteet

*toimintatavat

*tiedonkulku

*viestintä

*joustavat siirtymät

 

6. Kehittävä palaute

*palveluprosessin kehittäminen

*työelämä- ja opiskelija palaute

*reagointi

*hyödyntäminen

 

7. Näyttöjen laatu

*suunnittelu

*toteuttaminen ja aikataulutus

*tasalaatuisuus

 

8. Asiakassuhteen ylläpito

*kiitos ja arvostus kumppanuudesta

*aktiivinen tarjonta

*asiakkuudenhoito

Resurssit: 
Vuorovaikutusta työelämän kanssa, aikaresurssia on jo olemassa tähän TEO valvonnan myötä. Työelämä- ja kehittämispalvelut oppilaitoksessamme ovat jatkuvasti kuulolla työelämän tarpeiden täyttämisessä. Aika- ja henkilöstöresurssia esimerkiksi työpaikkaohjaajien tukemiseen ja työelämän täydennyskoulutuksia varten. Henkilöstöresurssia yhteistyötä ja asiakaspalvelua varten. Ollaan kuulolla tarpeita silmällä pitäen ja tuodaan esille palveluitamme.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Säännölliset ja epäsäännölliset tapaamiset yritysten edustajien kanssa. Markkinointitapahtumat siellä missä työelämän edustajat liikkuvat -> tukkurit, yritykset ja työmaat. Kutsutaan työelämää myös tarvittaessa koululle esittäytymään opiskelijoille, ollaan yksi rekrytointikanava yrityksille. Jalkaudutaan työmaille opiskelijoiden kanssa ja annetaan tukea työpaikkaohjaajille opiskelijan ohjaamiseen, voidaan olla myös itse opettamassa opiskelijoita yritysten töissä.
Yhteystiedot: 
Pekka Kurko Talotekniikka Kouvolan seudun ammattiopisto pekka.kurko at ksao.fi 020 615 8187
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
12 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top