Uraohjaus

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 

Tavoitteena muodostaa huippuosaajan polku, jossa tavoitellaan sujuvaa siirtymää koulutuksesta koulutukseen (peruskoulu-toinen aste ja toinen aste-jatko-opinnot) tai työelämään. Tämä vaatii opiskelijoiden yksilöllisen polun suunnittelua, tavoitteiden tukemista sekä uraohjausta. Uraohjaus jakautuu neljään vaiheeseen, joissa mukana seuraavat tahot toteuttamassa uraohjaukseen kuuluvia toimintoja.

 

 1. Hakeutumisvaihe

Hakutoimisto

Hakukoordinaattori

Uravalmentaja / Opinto-ohjaaja

Vastuuopettaja / opettaja

Erityisen tuen koordinaattori / Erityisen tuen vastuuopettaja

Opintosihteeri

 

 1. Opintojen alkuvaihe

Uravalmentaja

Opinto-ohjaaja

Vastuuopettaja

Erityisen tuen koordinaattori / Erityisen tuen vastuuopettaja

 

 1. Opintojen aikana

Uravalmentaja

Opinto-ohjaaja

Vastuuopettaja

Erityisen tuen koordinaattori / Erityisen tuen vastuuopettaja

 

 1. Opintojen loppuvaihe

Uravalmentaja

Opinto-ohjaaja

Vastuuopettaja

Erityisen tuen koordinaattori ja opettaja

 

Resurssit: 
Henkilöstöresurssia yhteistoimintaan peruskoulujen ja työelämän kanssa. Henkilöstöresursseja markkinointitapahtumien luontiin. Aikaresurssia opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) luomiseen ja HOKS:n ylläpitäviin kirjauksiin. Aikaresurssia vuorovaikutukseen opiskelijan ja työelämän kanssa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Uravalmentajat keskustelevat opiskelijoiden kanssa vastuuopettajien lisäksi. Tiedottaminen peruskouluille ja työelämälle tapahtuu opinto-ohjaajien välityksellä peruskouluihin ja opettajat pitävät yhteyttä työ-elämään. Markkinointi-/tutustumistapahtumia järjestetään peruskoululaisille ja niiden lisäksi alakohtaisia koulutuskokeiluja, niitä haluaville. HOKS:n täydentämiseen pitäisi löytyä vielä paremmin aikaa, jossa opiskelijan opintojen kuluessa oleelliset kirjaukset tulisi tehtyä kaikkien opettajien toimesta.
Yhteystiedot: 
Pekka Kurko Talotekniikka Kouvolan seudun ammattiopisto pekka.kurko at ksao.fi 020 615 8187
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
11 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top