Uraohjaus

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Tavoitteena muodostaa huippuosaajan polku, jossa tavoitellaan sujuvaa siirtymää koulutuksesta koulutukseen (peruskoulu-toinen aste ja toinen aste-jatko-opinnot) tai työelämään. Tämä vaatii opiskelijoiden yksilöllisen polun suunnittelua, tavoitteiden tukemista sekä uraohjausta. Uraohjaus jakautuu neljään vaiheeseen, joissa mukana seuraavat tahot toteuttamassa uraohjaukseen kuuluvia toimintoja.

 

 1. Hakeutumisvaihe

Hakutoimisto

Hakukoordinaattori

Uravalmentaja / Opinto-ohjaaja

Vastuuopettaja / opettaja

Erityisen tuen koordinaattori / Erityisen tuen vastuuopettaja

Opintosihteeri

 

 1. Opintojen alkuvaihe

Uravalmentaja

Opinto-ohjaaja

Vastuuopettaja

Erityisen tuen koordinaattori / Erityisen tuen vastuuopettaja

 

 1. Opintojen aikana

Uravalmentaja

Opinto-ohjaaja

Vastuuopettaja

Erityisen tuen koordinaattori / Erityisen tuen vastuuopettaja

 

 1. Opintojen loppuvaihe

Uravalmentaja

Opinto-ohjaaja

Vastuuopettaja

Erityisen tuen koordinaattori ja opettaja

 

Resurssit: 
Henkilöstöresurssia yhteistoimintaan peruskoulujen ja työelämän kanssa. Henkilöstöresursseja markkinointitapahtumien luontiin. Aikaresurssia opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) luomiseen ja HOKS:n ylläpitäviin kirjauksiin. Aikaresurssia vuorovaikutukseen opiskelijan ja työelämän kanssa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Uravalmentajat keskustelevat opiskelijoiden kanssa vastuuopettajien lisäksi. Tiedottaminen peruskouluille ja työelämälle tapahtuu opinto-ohjaajien välityksellä peruskouluihin ja opettajat pitävät yhteyttä työ-elämään. Markkinointi-/tutustumistapahtumia järjestetään peruskoululaisille ja niiden lisäksi alakohtaisia koulutuskokeiluja, niitä haluaville. HOKS:n täydentämiseen pitäisi löytyä vielä paremmin aikaa, jossa opiskelijan opintojen kuluessa oleelliset kirjaukset tulisi tehtyä kaikkien opettajien toimesta.
Yhteystiedot: 
Pekka Kurko Talotekniikka Kouvolan seudun ammattiopisto pekka.kurko at ksao.fi 020 615 8187
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
7 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top