Yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Etsivän nuorisotyöntekijät pitävät lukuvuoden alussa toiminnallisia tunteja erikseen kaikille maahanmuuttajaryhmille, jotta opiskelijat tutustuisivat heihin. Tämän lisäksi etsivät ovat kerran viikossa päivystämässä opiston tiloissa, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti joko opintoihin tai muuhun elämään liittyvistä asioista ja saada tukea ja ohjausta etsiviltä. Koulun päätyttyä etsivät ottavat yhteyttä niihin nuoriin, jotka jäivät kevään hauissa ilman opiskelupaikkaa. TKO:n opinto-ohjaaja toimittaa tiedot kyseisistä opiskelijoista.

Resurssit: 
TKO:lta käyttöönotto vaatii oppituntien tarjoamisen etsivien käyttöön sekä tilan osoittamisen päivystystä varten. Etsiviltä vaaditaan toimintaan runsaasti työaikaa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Etsivien nuorisotyöntekijöiden päivystys on jatkunut aina maaliskuuhun 2013 asti, jonka jälkeen jatkuminen ei ole enää säännöllistä. Syy tähän on etsivien työmäärän kasvu. Käytäntö jatkuu, jos etsivä nuorisotyö saa lisää resursseja.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
646 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top