Yhteinen haku -toimintamalli

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Mallia haun toteuttamiseen otettiin valtakunnallisesta yhteishakujärjestelmästä. Tärkeää oli, että kaikki alueen maahanmuuttajien valmistavaa koulutusta ja maahanmuuttajataustaisille suunnattuja peruskouluopintoja tarjoavat oppilaitokset lähtivät mukaan. Yksinkertaisuudessaan kyse on siitä, että käytössä on yksi yhteinen hakulomake, jolla voi hakea useampaan koulutukseen. Hakija osallistuu vain yhteen valintakokeeseen, johon kuuluva kielikoe ja haastattelurunko sekä arviointikriteerit on suunniteltu eri oppilaitosten opettajien yhteistyönä ja on kaikissa oppilaitoksissa sama. Jos hakija ei tule valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseensa, hänet ohjataan toiseen hakemaansa koulutukseen. Jokainen ohjataan hänelle sopivimpaan koulutukseen. Malli todettiin heti ensimmäisen kerran jälkeen niin toimivaksi, että se otetaan käyttöön Turun alueella myös maahanmuuttajien alkeiskoulutuksissa.

 

Lisätietoja Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi -loppujulkaisusta, sivu 17.

Resurssit: 
Aikaresurssit yhteisiin tapaamisiin sekä kielikokeen suunnitteluun.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Yhteisen haun toimintamalli valmistaviin koulutuksiin on jatkunut edellisten vuosien tapaan. Yhteiset kielikokeet on annettu erillisen VALMA-ryhmän tehtäväksi, itse haun järjestelyt ovat nivelvaihe- ja tiedonsiirtotiimin vuosikalenterissa. Yhteinen haku on myös laajentunut niin, että se on käytössä kahdessa vuoden kestävässä alkeiskoulutuksessa. Yhteisen hakuajan käytäntö on otettu käyttöön Turun seudun ammattistarteissa ja valmentavissa ja kuntouttavissa koulutuksissa.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
686 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top