Friends-kurssi

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 

Maahanmuuttajien ryhmäytymisen apuväline varsinkin, jos maahanmuuttajat ovat suomalaisten kanssa samassa ryhmässä. Hyvä apuväline myös itsetuntemuksen kasvattamiseen, positiivisen minäkuvan kehitykseen sekä opiskelua auttavien tekniikoiden, kuten rentoutus, hallintaan.  Friends- kurssi on Australiassa kehitetty ohjelma, joka sisältää 10 oppituntia. Vetäjiä on hyvä olla kaksi. Harjoitukset alkavat ryhmäytymisharjoituksilla ja päätyvät varsin vaikeisiin ongelmanratkaisutaitoihin. Turun kaupungin nuorisotoimen etsivät nuorisotyöntekijät ovat muokanneet kurssia myös ryhmille, joissa opiskelijoiden kielitaito ei riitä em. asioiden kielelliseen käsittelyyn. Tällöin kurssin teemoja ja sanastoa on käsitelty etukäteen oppituneilla.

Resurssit: 
Friends- ohjelman käyttöönotto vaatii päivän mittaisen koulutuksen, jonka järjestää Aseman lapset ry. Koulutus maksaa 10€ + materiaalikulut. Oppilaiden oppikirjat maksavat 10€/kpl ja opettajan opas 15€. Materiaalin käyttö vaatii koulutuksen. Koulutus ei kuitenkaan ole kovinkaan vaativa ja lähes jokaiselta löytyy riittävät taidot kurssin käyttöön. Kurssi vaatii kiinteät ajat kerran viikossa, mielellään 1-2 h
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Friends-kurssia on jatkettu erityisesti Turun iltalukion vieraskielisten nuorten opetuksessa.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
754 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top