Satujen lukeminen

Kuvaus: 

Opiskelijoiden oman äidinkielen ja suomen kielen käytön yhdistämiseen. Päiväkodeissa on tarve satujen lukemiseen eri äidinkielillä. Opiskelijat menevät lukemaan omalla äidinkielellään satuja lapsille. Päiväkodeissa on ryhmä tietynkielisiä lapsia, joille opiskelijat lukevat sadun ja keskustelevat siitä heidän kanssaan omalla äidin kielellä ja suomeksi. Opiskelijat ovat tutustuneet satuihin etukäteen ja heillä on sama versio sekä suomeksi että omalla äidinkielellä. Lastentarhanopettaja on tehnyt heille kysymyksiä, jotka he ovat kääntäneet kotona valmiiksi.  

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Satujen lukemista on jatkettu ja tästä on poikinut myös päiväkotien pyynnöstä valmistavan koulutuksen opiskelijoiden pitämät oman kulttuurin opetushetket kaikille lapsille.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
664 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top