Voimaantumisen itsearviointi (VrijBaan)

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Kuvaus: 

MunReitti-hankkeessa on otettu käyttöön Hollannissa kehitetty voimaantumisen itsearviointityökalu, jonka avulla opiskelija voi arvioida omaa voimaantumisen tasoaan. Voimaantumisen itsearviointimenetelmässä (VrijBaan) voimaantuminen on jaettu kuuteen osa-alueeseen (itsemääräämisoikeus, myönteinen minäkuva, yhteisöllisyys, merkityksen kokeminen, vaikuttavuus, osaaminen) Voimaantumisen itsearvioinnissa opiskelija vastaa sähköisessä muodossa olevaan kysymyskaavakkeistoon, jossa on 60 voimaantumisen kokemusta testaavaa kysymystä. Vastaaja arvioi kunkin kysymyksen kohdalla omaa tämänhetkistä kokemustaan ja ajattelutapaansa. Arviointiohjelma laatii vastausten pohjalta vastaajan voimaantumisprofiilin, joka osoittaa voimaantumisen tason jokaisen osa-alueen kohdalla. Voimaantumisen itsearviointi auttaa tarkastelemaan omia toimintatapoja ja kokemuksia, arvoja sekä muita itselle merkittäviä asioita. Tavoitteena on opiskelijan itsetuntemuksen lisääntyminen, sekä opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvien toimijoiden opiskelijatuntemuksen lisääntyminen. Itsearviointi on myös lähtökohtana yksilöllisen opetuksen suunnittelussa. Voimaantumisen arvioinnissa tunnistetaan opiskelua edistäviä sekä mahdollisesti opiskelua estäviä tekijöitä omassa elämässä.

Voimaantumisen itsearviointi Luovin verkkosivuilla

Resurssit: 
Menetelmään koulutetaan valmentajakoulutuksessa. Valmentajakoulutukseen osallistumisen mahdollistaminen. Aikaa itsearviointimenetelmän käytännön harjoitteluun.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Luovin henkilökuntaa sekä muiden oppilaitosten ja ohjaustahojen henkilöstöä on koulutettu Voimaantumisen itsearvioinnin menetelmään osana valmentajakoulutusta. Osalla koulutetuista menetelmä ovat aktiivisessa käytössä arkityössä.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
702 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top