Työkykypassi Keskuspuiston ammattiopistossa

Kuvaus: 
Wilmaan on luotu oma lomake työkykypassin käyttöönottamisesta. Opiskelijan kanssa käydään työkykypassia ryhmänvastaavan toimesta HOPS-keskustelussa läpi ja Wilmaan kirjataan, jos opiskelijan kanssa sovitaan, että hän työkykypassin suorittaa. Wilmassa on lomakkeen yhteydessä ohjeistus työkykypassista, siitä mitä se pitää sisällään, miten se suoritetaan, miten todistus myönnetään jne. Katso liitteenä olevat kuvat Wilma-järjestelmästä. 
 
Wilma-järjestelmässä suorittamisen kirjaukset ovat eri henkilöiden vastuulla (katso resurssit-kohta). Keskuspuistossa ei ole käytössä verkkokurssia, vaan opiskelija kerää itse omat suoritukset. Wilma-järjestelmän hyödyntäminen työkykypassin suorittamisessa on koettu madaltavan kynnystä työkykypassin käyttöönotossa.
 
Ammattiosaajan työkykypassista on pidetty tiimikohtaisia informaatiotilaisuuksia tutkintoaloille tai tutkintoalojen tiimivetäjille. Tänä keväänä on tarkoitus pitää uusi kierros ja muistuttaa työkykypassin käyttöönottamisesta. Tämä johtuu siitä, että työkykypassia on hyvä pitää jatkuvasti esillä, sillä siitä tiedottaminen opiskelijoille on viime kädessä ryhmänvastaavan vastuulla. Opiskelijoita tiedotetaan työkykypassista heti syksyllä ensimmäisen vuoden orientaatiopäivillä. Liikunnanopettaja käyttää yhden terveystiedontunnin työkykypassiin liittyvien asioiden läpikäymiseen. 
 
Keskuspuiston ammattiopistossa Ammattiosaajan työkykypassin eri osa-alueet on purettu kokonaisuuksiin, jotka helpottavat sen suorittamista. Osa-alueet on purettu siten, että jokaisen osalta on purettu taulukoon, mitkä ovat osa-alueen konkreettiset tavoitteet, miten sen esimerkiksi voi Keskuspuiston ammattiopistossa suorittaa, milloin osa-alueen voi suorittaa ja miten osa-alueen suoritukset arvioidaan ja suoritukset merkitään. Kokonaisuus on purettu eri tutkintoalojen näkökulmasta.
 
Resurssit: 
Wilma-järjestelmässä on jokaiselle työkykypassin osiolle oma kohtansa, johon vastuuhenkilö merkitsee opiskelijan suoritukset. Oikeudet ovat siihen osioon, johon henkilöllä on oikeus suoritus antaa. Liikunnanopettaja vastaa liikunta- ja terveystiedon osioista (osiot 1 ja 2), ammattiaineiden opettaja eli ryhmänvastaava kolmannesta ja viidennestä osiosta, ja neljännestä osiosta vastaavat työkykypassista vastaava (liikunnanopettaja), vapaa-ajanohjaaja ja asuntolaohjaaja. HOPS-keskustelut ovat osa ryhmänvastaavan työtä, joten se ei vaadi lisäresursseja. Myös suoritusten kirjaaminen on nopeaa ja helppoa, joten sekään ei vaadi erillisiä resursseja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tärkeintä on, että passin suorittaminen ei ole pelkästään liikuntaa, sillä se sulkee heti suuren määrän opiskelijoista pois, joilla on huonoja kokemuksia liikunnasta. Passin toteutuksessa on hyvä painottaa työelämälähtöisyyttä, jopa enemmän kun sitä, että pysyy hyväkuntoisena. Sillä on ammattiin orientoituville opiskelijoille suurempi merkitys. Vapaa valintaisiin opintoihin on suunnitteilla työkykypassin rästikurssi niille, joilta on joku osa-alue jäänyt suoritettua. Työkykypassin viidennen osa-alueen voisi suorittaa myös työssäoppimispaikalla
Yhteystiedot: 
Sari Möller-Välinen, sari.moller-valinen@keskuspuisto.fi, liikunnanopettaja, Keskuspuiston ammattiopisto
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
712 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top