Työkykypassin suorittaminen Jyväskylän ammattiopistossa

Kuvaus: 
Jyväskylän ammattiopistossa on luotu verkkoalusta, jonka avulla voi suorittaa työkykypassin kolmannen osa-alueen. Verkkoalusta sijaitsee Optima – sähköisessä oppimisympäristössä. Ensimmäinen ja toinen osa-alue suoritetaan liikunnan ja terveystiedon kursseilla. Viides osa-alue taas suoritaan erinäisillä vapaasti valittavien kursseilla, kuten esimerkiksi kursseilla Kunnossa ammattiin 1–3, Avaimet hyviin elintapoihin tai Avaimet stressinhallintaan. Neljännen osa-alueen suoritukseen annetaan ohjeistus verkkokurssin aikana. Käytännössä suoritus ansaitaan kirjautumalla heiaheia.com –sähköiseen liikuntapäiväkirjaan ja keräämällä 40 tuntia ylimääräistä liikuntaa. Tämän osa-alueen voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös muulla aktiivisuudella.
 
Työkykypassin verkkokurssin alussa opiskelijoille pidetään aloitusinfo (syksyisin ja keväisin), jossa kerrotaan myös työkykypassin suorittamisesta. Työkykypassi esitellään myös opiskelujen alussa on orientaatio-opintojen aikana ja sitä markkinoidaan myös pakollisilla liikunnan ja terveystiedon tunneilla.
 
Verkkokurssissa tehtävät on jaettu kuudelle viikolle ja okainen viikko sisältää oman teemansa (katso liitteenä oleva kuva). Tehtävät ovat verkkoalustassa auki kaksi viikkoa. Joka maanantai klo 6.00 aamulla aukeaa uudet tehtävät ja ne sulkeutuvat kahden viikon päästä sunnuntaina. Tehtävät on suunniteltu mahdollisimman selkokielisiksi ja koko verkkokurssin suunnittelussa on hakeuduttu tietoisesti pois negatiivisesta ajattelusta (esim. liikkumattomuuteen voi kuolla).  Verkkokurssia on mahdollista suorittaa myös työssäoppimisen aikana.
 
Arvioinnit tehdään Wilma-järjestelmään, jonne kurssi on merkitty omanaan. Arviointeja voi tehdä verkkokurssinpitäjät, liikunnanopettaja, koulutuspäällikkö tai koulutussuunnittelija/opintosihteeri.
Resurssit: 
Työkykypassia ei ole erikseen resursoitu kenellekään, vaan resurssit muodostuvat kursseille määriteltyjen opetusresurssien kautta. Käytännössä työkykypassista vastaa yksi liikunnanopettaja. Verkkokurssin toteuttaminen on kahden henkilön vastuulla, sillä sen suorittajia on paljon. Kurssin vastuu on jaettu liikunnanopettajien kesken (n. 30 opiskelijaa/opettaja). Verkkokurssin alussa pidetään aloitusinfo kaikille opiskelijoille, joka vie noin 45 min. Verkkokurssi on yhden opintoviikon mittainen, n. 28 tuntia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Työkykypassia voisi markkinoida myös vanhemmille, joka voisi jotkut opiskelijat aktivoida sen suorittamiseen. Työkykypassista pitäisi olla mainoskampanja, joka lisäisi mielenkiintoa työkykypassia kohtaan. Työkykypassia kannattaisi ennen kaikkea markkinoida työnantajille. Ryhmänohjaaja olisi hyvä tapa markkinoida työkykypassia. ryhmänohjaajan kannustuksella on suuri merkitys. Työkykypassi pitäisi saada esiin ryhmähenkeä nostavana asiana, jossa esim. koko ryhmä voi sitoutua suorittamaan sen yhteisillä liikuntatempauksilla, sählyturnauksilla jne. Työkykypassin pitäisi olla kaikkien ammattikoululaisten yhteinen asia ja ylpeydenaihe. sillä voisi markkinoida ammattilaisuutta.
Yhteystiedot: 
Liikunnan opettaja Petri Pennanen, petri.pennanen@jao.fi, Jyväskylän ammattiopisto
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
659 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top