Kuinka asiat teillä ratkaistaan? Vinkkejä työpaikoille monikulttuurisen nuoren työkyvyn tukemiseen

Kuvaus: 

Ensimmäisen työpaikan kokemukset ja opit ovat tärkeitä nuorten, erityisesti maahan muuttaneiden nuorten, työkyvylle. Turvallinen työympäristö, innostava yhteisö ja mukava työ voivat edistää sekä uuteen kulttuuriin sopeutumista että työkykyä ja työssä kehittymistä. Työkyvystä huolehtiminen on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä se vähentää muun muassa sairauspoissaoloja. Työterveyslaitoksen oppaassa ”Vinkkejä työpaikoille monikulttuurisen nuoren työkyvyn tukemiseen. Kuinka asiat teillä ratkaistaan?” tarjotaan käytännönläheisiä neuvoja, kuinka nuoren työkykyä voi tukea työpaikoilla.

Resurssit: 
Oppaaseen on koottu tietoa ja käytännön vinkkejä työpaikoille. Tutustuminen ja omien käytäntöjen tsekkaaminen eivät vaadi paljoa aikaa. Jos oppaan ottaa avuksi kehittämistyöhön, aikavaade kasvaa. Käyttötapa on joustava.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opasta on levitetty työpaikoille suorien yhteydenottojen ja ammattiliittojen välityksellä. Oppilaitokset voivat hyödyntää opasta työelämätaitojen opettamisen osana ja myös yhteistyössä työssäoppimisen paikkojen kanssa. Levittämistyö on kesken.
Yhteystiedot: 
Anne Salmi, anne.salmi@ttl.fi, p. 043 824 1342
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
626 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top