Avaimet kestävään opiskelu- ja työkykyyn

Kuvaus: 

Vinkkilista monikulttuuriseen ohjaukseen. Ohjaus avuksi monikulttuurisen nuoren opiskelu- ja työkyvyn edistämiseen oppilaitoksissa. Maahanmuuttajataustaisten, eri kulttuureista tulevien, nuorten työllistymistä voidaan edistää tukemalla heidän opiskeluaan jo koulutuksen aikana. Työterveyslaitoksen oppaassa annetaan oppilaitoksille keinoja ja vinkkejä nuorten opiskelu- ja työkyvyn tukemiseen. Opas on laadittu helppolukuisen vinkkilistan muotoon. Nuorta voi ohjata tekemään omaa osaamistaan paremmin näkyväksi. Oppilaitoksessa voidaan esimerkiksi huomioida erilaiset kielitaidot: kirjakieli, ammattikieli, puhekieli ja selkokieli. Opas haastaa myös arvojen tarkasteluun. Ammatillinen kasvu edellyttää tukea: Voimavaralähtöinen ohjaus mielletään usein opettajien ja kouluttajien omien ohjaustyylien hiomiseksi ja ohjeistamiseksi. Kokonaisvaltainen ohjaus on kuitenkin arjen pieniä tekoja, joita kuka tahansa oppilaitoksessa voi tehdä.

Resurssit: 
Helppokäyttöinen nopea tsekkauslista, jonka avulla omien toimintakäytänteiden tsekkaaminen käyttää nopeasti. Tarvittaessa omia käytäntöjä voidaan myös kehittää listan avulla jolloin ajankäytön voi suunnitella omien resurssien mukaiseksi.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Julkaistu äskettäin, joten juurtumiseen tähtäävä työ vasta aluillaan. Opasta pyritään viemään oppilaitoskentälle aktiivisella otteella monien eri kanavien kautta.
Yhteystiedot: 
Anne Salmi, anne.salmi@ttl.fi, p. 043 824 1342
Liitteet: 
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
688 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top