Asiakkaana monikulttuurinen nuori – tarkistuslista työterveyshuolloille

Kuvaus: 

Maahanmuuttajataustaiset työntekijät jäävät tutkitusti muita useammin työterveyshuollon palvelujen ulkopuolelle. Yhteistyö työterveyshuollon ja asiakasorganisaation välillä on tärkeää, jotta eri kulttuurista tullut työntekijä saa tarvitsemansa palvelut. Työterveyslaitoksen tuore, työterveyshuolloille suunnattu opas ”Asiakkaana monikulttuurinen nuori – tarkistuslista työterveyshuolloille” antaa ohjeita monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamiseen. Oppilaitoksissa opasta voidaan hyödyntää työterveyshuollosta ja sen toiminnasta kerrottaessa, esimerkiksi osana työkyky-sisältöisiä opintoja.

Resurssit: 
Nopea tsekkauslista käytäntöjen tarkistamiseen, voidaan käyttää myös kehittämisen työkaluna. Oppilaitoksissa soveltuu hyvin työelämätaitojen opetuksen osaksi. Helppokäyttöinen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tarkistuslista on vasta julkaistu, joten levittämis- ja juurruttamistyö on vasta aluillaan.
Yhteystiedot: 
Anne Salmi, anne.salmi@ttl.fi, p. 043 824 1342
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
676 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top