Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kuvaus: 

Matka itseohjautuvaksi alansa ammattilaiseksi on pitkä ja monivaiheinen. Matkallaan oppijat tarvitsevat oppimisen näkökulmasta juuri heille sopivan haasteellisia tehtäviä sekä taitoja, tietoa ja itseluottamusta niistä selviytyäkseen. Ennen kaikkea he tarvitsevat oppilaitoksen arjessa heidän oppimistaan ohjaavien tukea, kannustusta ja palautetta.

Oppilaitoksen tehtävänä on tarjota oppimisen näkökulmasta turvallinen ympäristö, jossa oppijat voivat yrityksen ja erehdyksen kautta kartuttaa tarvittavaa osaamista. Oppimista edesauttava ilmapiiri ja yhteisö, johon kaikki kokevat kuuluvansa, rakennetaan yhdessä. Tällaisesta yhteisöstä on oppijoiden helpompi jatkaa matkaansa kohti tulevia haasteita repussaan entistä enemmän itseohjautuvuuden, itsearvioinnin ja itsetunnon rakennuspalikoita ja taitoja.

Opiskelija oman oppimisensa johtajana -julkaisuun on koottu kuvauksia siitä, miten Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien ammatillisissa oppilaitoksissa tuetaan oppijoita kantamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Julkaisussa kuvatuista käytännöistä suurin osa on kehitetty Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa käynnissä olevien ammatillisen toisen asteen kehittämishankkeissa.

Resurssit: 
Julkaisussa kuvattuihin opiskelijan omaa johtajuutta lisääviin mentelmiin voi käyttää resursseja sen verran kuin on ylipäätään mahdollista.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Julkaisussa kuvatut opiskelijan omaa johtajuutta lisäävät käytännöt on otettu osaksi oppilaitosten toiminnan vuosikelloa ja käytäntöjä.
Yhteystiedot: 
OPEDA-hankkeen projektikoordinaattori Jaana Kilpinen (etunimi.sukunimi@turku.fi tai 050 4283154)
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
647 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top