Ammatillisen kasvun portfolio

Kuvaus: 

Ohjausmateriaali työpajanuoren tavoitteelliseen ja tuettuun urasuunnitteluun – tutustu, kokeile ja muokkaa! Materiaali on muokattu Huippu-hankkeen kv-kumppanilta Englannista saatujen mallien ja materiaalien pohjalta ja se on käytössä Turun kaupungin nuorten työpaja Fendarilla yksilöohjauksen työvälineenä.

Resurssit: 
Materiaali tai osia siitä on ladattavissa ja otettavissa käyttöön sellaisenaan ilman erillistä resursointia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Materiaali on kehitetty ja on käytössä Turun kaupungin nuorisopalveluiden Nuorten työpaja Fendarilla.
Yhteystiedot: 
Hannele Norkooli Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala / nuorisopalvelut etunimi.sukunimi@turku.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
735 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top