Työkykypassi Bovallius Ammattiopistossa

Kuvaus: 

Työkykypassin osalta olemme syksyllä aamupäivällä alkaville luokille infotilaisuuden työkykypassista ja toiminta-aamupäivän. Samana päivänä iltapäivästä olemme pitäneet toimintailtapäivän kaikille luokille. informoitu asiasta liikuntaa opettavia/terveystietoa opettavia/ryhmänvastuuopettajia passiasiasta (meillä opettaa useampi opettaja LI/TT). Muutamia opiskelijoita on osallistun työkykypassiin (edellisenä vuonna enemmän). Muistuttelua keväällä myös asiasta opetushenkilöstön kokouksessa.

Resurssit: 
TYKY-passiohjaajana toimii liikunnanope. Markkinointi pakollisella terveystiedon kurssilla sekä sitten tehoisku vielä kolmoset keväällä. Suoritukset osana opintokokonaisuuksia (paitsi harrastuneisuus, tai senkin voi suorittaa koulun kerhoissa). Resussit ohjaajalle 2h/suorittava opiskelija.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
TYKY-passin hyödyt jää epäselviksi, kun ei tiedä onko etua työn haussa.
Lisätietoja: 
Turku; Tea Järvinen p. 044 7114982 Pmäki; Tapio Havu p. 040 5551926 Jyväskylä; Hannele Rissanen p. 0400 197555
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
662 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top