Arjen arkki: Mallit

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Sivulla näytetään 50 mallia per sivu. Voit järjestellä niitä nimen tai tykkäysten määrän avulla. Jos haet jotain tiettyä mallia, käytä vasemmassa laidassa olevaa hakutoimintoa tai hyödynnä avainsanapilveä.
NimiLajittele laskevasti Avainsanat Luotu
#Valmennus-pilotti ammatillinen koulutus, nivelvaihesiirtymät, osallisuus, opintojen aikainen tuki, hyvinvointi 08.06.2020
Amisappi työelämäyhteistyö, sujuvat siirtymät, työelämään siirtyminen, työelämälähtöisyys 03.12.2019
AMK-opintoihin valmentava AMK-pajamalli maahanmuuttajat, nivelvaiheet, sujuvat siirtymät 28.01.2020
Ammatilliset väyläopinnot jatko-opinnot, sujuvat siirtymät, avoin amk 05.10.2020
CONNEXT for inclusion ammattikorkeakoulu 02.11.2020
Dude Show Your Digi! -ympäristö digitaalisuus, osaaminen, työelämä, yhteistyö, sujuvat siirtymät 26.11.2019
HAKEUTUMINEN - Hakijan portaat jatkuva haku, sujuvat siirtymät 03.04.2020
HENKILÖKOHTAISTAMINEN - Muistilistat henkilökohtaistaminen, ohjaus, hoks, sujuvat siirtymät 06.04.2020
HOKS- ja uraohjauksen malli hoks, uraohjaus, prosessi, tulevaisuusohjaus, sujuvat siirtymät 25.06.2020
Jatko-opintopolut kuvina jatko-opinnot, jatko-opintopolku, jatko-opintojen suunnittelu, ammattikorkeakoulu, sujuvat siirtymät 02.06.2020
KOULUTUKSEEN TUTUSTUMINEN - Tutustujan perehdytys ja Tervetuloa tutustumaan koulutukseen -ohje ammatillinen toinen aste, koulutustutustuminen, sujuvat siirtymät 15.04.2020
OHJAUS JA TUKI - Ohjauksella opiskelijaksi ammatillinen toinen aste, ohjaus, sujuvat siirtymät, urasuunnittelu 27.07.2020
OSAAMISEN HANKKIMINEN - Opintopolut ammatillisessa koulutuksessa ammatillinen toinen aste, erityinen tuki, opintopolut, polkumallit, ohjaus, sujuvat siirtymät, työpaikalla järjestettävä koulutus 27.07.2020
Palvelupolku - Näin toimit Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa avoimet ammatilliset opinnot, ammatillinen koulutus, avoimet opinnot, verkko-opinnot, sujuvat siirtymät, osaamisen kerryttäminen 24.01.2020
Sujuvasti opin portailta työelämään maahanmuuttajat, romanit, sujuvat siirtymät, nivelvaiheet, kulttuurisensitiivisyys, monikulttuurisuus 30.06.2020
Toiminnallisen yhteistyön timantti yhteistoiminnallisuus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu, sujuvat siirtymät 05.10.2020
Uraohjauksen malli ammatilliseen koulutukseen uraohjaus, uraohjausvalmennus, urasuunnitteluvalmiudet, ohjaus, urasuunnittelu, sujuvat siirtymät 20.11.2020
Urheilijan urasuunnittelutyökalu urasuunnittelu, uraohjaus, sujuvat siirtymät 26.08.2020
Uudista Yhteistyötä! työelämäyhteistyö, opetus-ja ohjaushenkilöstö, työpaikkaohjaus, kehittäminen, sujuvat siirtymät 20.05.2020
Vaativan erityisen tuen nivelvaiheen ohjausmalli erityinen tuki, opinto-ohjaus, opintopolut, moniammatillisuus, opiskelukyky, sujuvat siirtymät 17.08.2020
Valtakunnallinen toimintamalli 2. asteen opintoihin kiinnittymiseksi, läpäisemiseksi ja pudokkuuden ehkäisemiseksi sujuvat siirtymät, ammatillinen toinen aste, keskeyttäminen, kohtaaminen, läpäisyn tehostaminen, rinnalla kulkeminen, valmennus 22.01.2020
VarmaStartti – nuoren tukena kohti koulutusta ja työtä nuoret, opintopolut, sujuvat siirtymät 25.11.2020
Yhteistyömalli ammattiopisto ja erityisammattiopisto erityinen tuki, sujuvat siirtymät 28.08.2020
Zoomin arviointimalli arviointi, juurruttaminen, mallintaminen, levittäminen, kehittäminen 07.11.2019

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top