Amisappi

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa 11.1.2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Amisapin pääkäyttäjäryhmä ovat toisen asteen ammatilliset opiskelijat Satakunnan alueella. Amisappi on suunnattu myös yrityksille / organisaatioille sekä toisen asteen koulutuksen järjestäjien opettajille ja muulle henkilöstölle (esim. opinto-ohjaajat). Amisappia voivat hyödyntää myös mm. yläkoulujen opinto-ohjaajat sekä työvoimaviranomaiset. Se on hyvä sovellus myös henkilöille, jotka vielä miettivät omaa koulutusalavalintaansa tai haluvat muuten tietoa tietyn koulutusalan työelämästä Satakunnan alueella. 

Amisappi on kehitetty digitaaliseksi työvälineeksi ennen kaikkea toisen asteen ammatillisille opiskelijalle. Hän pystyy apin avulla helposti kartoittamaan omaan alaansa ja tutkintoonsa / suoritettavaan tutkinnon osaan sopivat koulutussopimus- ja oppisopimustyöpaikat omalta alueeltaan. Hän voi myös tutkia, minkälaisia työtehtäviä omalla alalla on tarjolla ja missä alueen yrityksissä kyseisisä työtehtäviä voi tehdä. Paitsi ammattiin opiskelevalle appi sopii myös omaa alaansa etsivälle tai esim. yläkoulun oppilaille heidän pohtiessaan alavalintaansa. Voit katsoa opiskelijan näkemyksen Amisapista tästä: https://youtu.be/LOuzMKbROVQ

Opettajille appi on työväline, jonka avulla opiskelijat lisäävät oman alansa työelämätietoutta ja saavat tiedot alan sekä alueen soveltuvista koulutussopimustyöpaikoista. Appi siis helpottaa mm. koulutussopimusjaksoon valmentamista ja valmistautumista. Voit katsoa opettajien näkemyksen Amisapista tästä: https://youtu.be/kLtJIhyQ6Io

Alueen yritykset ja organisaatiot voivat päästä Amisappiin mukaan ja saada admin-tunnukset.  Opiskelija saa  Amisapin selailun pohjalta käsityksen siitä, millaisia työtehtäviä ja työympäristöä yritys / organisaatio opiskelijalle tarjoaa. Voit katsoa yrityksen edustajan näkökulman Amisappiin tästä: https://youtu.be/AxE3KQ2g7yg

Resurssit ja käyttöönotto: 

Amisapin käyttö omalla alueella ja alalla vaatii tietokannan luomista. Tietokanta on tällä hetkellä luotu 4 eri alasta rajoittuen Satakunnan alueeseen. Alat ovat 1. autoala 2. liiketoiminta 3. ravintola ja catering 4. kauneudenhoitoala (pienimuotoisesti, ei kata alueen kaikkia yrityksiä). Amisapin käyttö vaatii myös liittymistä ylläpitosopimukseen, jossa on määritelty apissa mukana olevat koulutuksen järjestäjät sekä Amisapista vuosittain aiheutuvat ylläpitokulut. 

Tulokset ja mittarit: 

Yritysten määrä Amisapissa  (6.4.2020, yrityksiä Amisapin tietokannoissa yht. 222)

Alojen määrä Amisapissa (6.4.2020, aloja Amisapissa 5 koulutusalaa)

Yhteystiedot: 
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, projektipäällikkö Jonna Malmivuori, p. 044 455 8170, jonna.malmivuori(at)winnova.fi
Liitetty hankkeeseen: 

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top