HAKEUTUMINEN - Hakijan portaat

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Kuvata ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen vaiheita jatkuvan haun prosessissa.

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Portaiden yläpuoli kuvaa hakeutumisen vaiheita hakijan ja portaiden alapuoli organisaation näkökulmasta tiedonhaun, hakeutumisen, opiskelijavalinnan ja opintojen aloittamisen vaiheissa. Hakijan portaissa on haluttu nostaa esille hakeutumisvaiheen ohjaus oikean koulutuksen löytämiseksi.

Resurssit ja käyttöönotto: 

Malli tarvitsee mm. henkilöstöresursseja ohjaukseen ja teknisiä resursseja mm. nettisivujen, chatin jne. luomiseen ja ylläpitoon.

Hyvät käytännöt: 
Tulokset ja mittarit: 

Materiaalit on laadittu viiden eri koulutuksen järjestäjän hankeverkostossa benchmarkaten, vertaiskehittämistyöllä. SOPU-hankeverkostossa mallit ovat olleet käytössä jo yli vuoden ajan. Kattavaa käyttöpalautetta on saatu suoraan loppukäyttäjiltä, ohjeiden kehittämiseksi palautetta on saatu myös erillisten myös sähköisten kyselyiden avulla. Muistilistoja on käytetty hoksaajien koulutusmateriaaleina mm. nk. HOKS-tukihenkilöiden koulutuksissa sekä henkilökunnan perehdytysohjelmissa. Muistilistoista on saatu palautetta myös oppilaitosten strategiatyön työryhmistä ja vastuuhenkilöiltä. Muistilistojen toimivuuden mittarina voidaan pitää opiskelijapalautteita Amis-kyselyistä, sekä läpäisyyn liittyviä mittareita.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi Projektikoordinaattori Merja Airaksinen p. 050 552 0572 merja.airaksinen@opao.fi Projektikoordinaattori Elina Hokkanen p. 050 4630 590 elina.hokkanen@riveria.fi Projektikoordinaattori Tarja Puskala p. 040 830 4260 tarja.puskala@sedu.fi Projektikoordinaattori Mirva Julkunen p. 044 455 8300 mirva.julkunen@winnova.fi
Liitetty hankkeeseen: 

Lisää uusi kommentti

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top