HENKILÖKOHTAISTAMINEN - Muistilistat

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Muistilistat hoksaamisen tueksi -malli on opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisen ja päivittämisen tueksi suunniteltu kokonaisuus. Malli tukee ryhmänohjaajan/vastuuopettajan/hoksaajan työtä sekä myös opinto-ohjaajan ja muun ohjaushenkilöstön ohjaustyötä. Mallia voidaan käyttää henkilökunnan perehdyttämiseen/kouluttamiseen. Sen avulla koulutuksen järjestäjä voi myös arvioida oman HOKS-prosessin toimivuutta sekä työnjakoa. Lisäksi on laadittu HOKS-keskustelun muistilista opiskelijalle ja huoltajaohje henkilökohtaistamisesta, jotka tukevat HOKS-keskusteluun valmistautumisessa. Muistilistat hoksaamisen tueksi -malli on suunniteltu valtakunnalliseen käyttöön. 

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Muistilistojen lähtökohtana on aito kohtaaminen HOKS-keskusteluissa: huomio keskitetään opiskelijaan, hänen kohtaamiseensa ja kuunteluun. Tausta-ajattelussa on huomioitu positiivinen pedagogiikka, vahvuusajattelu. Muistilistoissa huomioidaan ohjauksellisuus yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen suunnittelussa. Ydinajatuksena on tukea opiskelijan urasuunnittelua. Ohjeilla pyritään vahvistamaan myös opiskelijan osallisuuden näkymistä HOKS-prosessissa.

Ensimmäisen HOKS-keskustelun muistilistassa on huomioitu opiskelijatuntemuksen tärkeys. Siinä on vinkkejä HOKS-keskusteluun valmistautumiseen, ohjeita HOKS-keskusteluun ja tärkeitä toimia HOKS-keskustelun jälkeiseen tilanteeseen. Muistilista pitää sisällään SOPU- hankkeen tuotteen: Opiskelijan polut ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa, josta hoksaaja voi esitellä esimerkkejä opintopoluista. HOKSin päivittämisen muistilista ja opintojen päättövaiheen muistilista on laadittu HOKSin valtakunnallisen tietosisällön mukaisesti, tämä tukee kirjaamistyötä opiskelijahallintajärjestelmään. Muistilistojen käytön tueksi on laadittu esittelyvideo. Lisäksi on laadittu HOKS-keskustelun muistilista opiskelijalle ja huoltajaohje henkilökohtaistamisesta, jotka tukevat HOKS-keskusteluun valmistautumisessa.

Muistilistat hoksaamisen tueksi -malli on koottu kuvaksi, josta HOKS-muistilistat löytyvät tähtisymboleista, videokamerasymbolista avautuu muistilistoja esittelevä video. Mallissa on PDF-muotoiset tarpeen mukaan tulostettavat muistilistat.

Resurssit ja käyttöönotto: 

Muistilistat ovat hyödynnettävissä suoraan koulutuksen järjestäjän käyttöön. Muistilistoihin perehtymiseen tulee varata aikaa ja sitä on hyvä tehdä eri tavoilla, myös moniammatillisesti. Koulutuksen järjestäjän on helppo ottaa malli käyttöön ja jakaa linkkiä omissa kanavissaan.

Tulokset ja mittarit: 

Materiaalit on laadittu viiden eri koulutuksen järjestäjän hankeverkostossa benchmarkaten, vertaiskehittämistyöllä. Kattavaa käyttöpalautetta on saatu suoraan loppukäyttäjiltä, ohjeiden kehittämiseksi palautetta on saatu myös erillisten myös sähköisten kyselyiden avulla. Muistilistoja on käytetty hoksaajien koulutusmateriaaleina mm. nk. HOKS-tukihenkilöiden koulutuksissa sekä henkilökunnan perehdytysohjelmissa. Muistilistoista on saatu palautetta myös oppilaitosten strategiatyön työryhmistä ja vastuuhenkilöiltä. Muistilistojen toimivuuden mittarina voidaan pitää opiskelijapalautteita Amis-kyselyistä, sekä läpäisyyn liittyviä mittareita.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi; Projektikoordinaattori Mirva Julkunen p. 044 455 8300 mirva.julkunen@winnova.fi; Projektikoordinaattori Merja Airaksinen p. 050 552 0572 merja.airaksinen@opao.fi; Projektikoordinaattori Elina Hokkanen p. 050 4630 590 elina.hokkanen@riveria.fi; Projektikoordinaattori Tarja Puskala p. 040 830 4260 tarja.puskala@sedu.fi
Liitetty hankkeeseen: 

Lisää uusi kommentti

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top