Uudista Yhteistyötä!

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Ammatillisessa koulutuksessa oppilaitoksen ja työpaikan välinen yhteistyö on avain onnistuneeseen oppimiseen. Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen täydentävät toisiaan. Uudista yhteistyötä! -työkirja tarjoaa käytännön toimintatapoja työpaikan ja ammatillisen oppilaitoksen yhteistyön kehittämiseen.

Uudista Yhteistyötä! - opas tarjoaa työpaikoille ja oppilaitoksille työkaluja yhteistyön kehittämiseen. Tavoitteena on kiinnittää huomiota yhteistyön sisältöön ja rikastaa olemassa olevia yhteistyön käytäntöjä sisällöllisesti vastaamaan lähitulevaisuuden työn osaamistarpeita. 

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat opettajat ja oppilaitoksen työelämäyhteistyöstä vastaavat toimijat

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Malli tarjoaa vinkkejä ja toimintatapoja yhteistyön kehittämiseen.  

Malli pureutuu yhteistyön vahvistamiseen kolmesta näkökulmasta:

 • työpaikalla tapahtuvan   oppimisen sujuvuus
 • muuttuvan työelämän   osaamistarpeisiin vastaaminen
 • jatkuvan yhteistyön kehittäminen   oppilaitoksen ja työpaikan   välillä
Resurssit ja käyttöönotto: 

Mallin mukainen kehittäminen tapahtuu työpaikan, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyössä, joten kaikkien toimijoiden aikaresurssia tarvitaan.

Kehittämistä voidaan tehdä joko osissa tai laajempana prosessina. Yksittäinen työskentely vie aikaa 1-2h, koko prosessi 4-8h. 

Työskentelyn fasilitaattorin on syytä varata lisäksi aikaa valmistautumiseen

 

Tulokset ja mittarit: 

Työskentelyn tuloksena yhteistyö paranee. Tämä vahvistaa myös opiskelijoiden ohjausta työpaikalla. 

Yhteystiedot: 
Anna-Leena Kurki, erityisasiantuntija, Työterveyslaito, anna-leena.kurki@ttl.fi
Liitetty hankkeeseen: 

Lisää uusi kommentti

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top