Uudista Yhteistyötä!

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Ammatillisessa koulutuksessa oppilaitoksen ja työpaikan välinen yhteistyö on avain onnistuneeseen oppimiseen. Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen täydentävät toisiaan. Uudista yhteistyötä! -työkirja tarjoaa käytännön toimintatapoja työpaikan ja ammatillisen oppilaitoksen yhteistyön kehittämiseen.

Uudista Yhteistyötä! - opas tarjoaa työpaikoille ja oppilaitoksille työkaluja yhteistyön kehittämiseen. Tavoitteena on kiinnittää huomiota yhteistyön sisältöön ja rikastaa olemassa olevia yhteistyön käytäntöjä sisällöllisesti vastaamaan lähitulevaisuuden työn osaamistarpeita. 

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat opettajat ja oppilaitoksen työelämäyhteistyöstä vastaavat toimijat

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Malli tarjoaa vinkkejä ja toimintatapoja yhteistyön kehittämiseen.  

Malli pureutuu yhteistyön vahvistamiseen kolmesta näkökulmasta:

 • työpaikalla tapahtuvan   oppimisen sujuvuus
 • muuttuvan työelämän   osaamistarpeisiin vastaaminen
 • jatkuvan yhteistyön kehittäminen   oppilaitoksen ja työpaikan   välillä
Resurssit ja käyttöönotto: 

Mallin mukainen kehittäminen tapahtuu työpaikan, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyössä, joten kaikkien toimijoiden aikaresurssia tarvitaan.

Kehittämistä voidaan tehdä joko osissa tai laajempana prosessina. Yksittäinen työskentely vie aikaa 1-2h, koko prosessi 4-8h. 

Työskentelyn fasilitaattorin on syytä varata lisäksi aikaa valmistautumiseen

 

Tulokset ja mittarit: 

Työskentelyn tuloksena yhteistyö paranee. Tämä vahvistaa myös opiskelijoiden ohjausta työpaikalla. 

Yhteystiedot: 
Anna-Leena Kurki, erityisasiantuntija, Työterveyslaito, anna-leena.kurki@ttl.fi
Liitetty hankkeeseen: 

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top