Jatko-opintopolut kuvina

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Jatko-opintopolkujen kuvien tavoitteena on helpottaa oman alan jatko-opintomahdollisuuksien tunnistamista. Kuviin on koottu 35 eri ammatillisen perustutkinnon luontevimmat jatko-opintopolut (vaikka ammattiin valmistunut voikin hakeutua mille tahansa alalle). Kuvat toimivat ohjaustyökaluna toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön käytössä ja auttavat koulutukseen hakeutuvia ja heidän huoltajiaan hahmottamaan ammatillisen koulutuksen kautta aukeavat jatkokoulutus- ja uramahdollisuudet. 

Pääasiallinen kohderyhmä ovat toisen asteen opinto-ohjaajat ja opetushenkilöstö sekä muut koulutusohjausta tekevät ohjausalan ammattilaiset. Muita käyttäjiä voivat olla esim. perusasteen oppilaanohjaajat, ammatillisen koulutuksen hakijat ja heidän huoltajansa, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen ohjaushenkilöstö, ammatillisten oppilaitosten viestintä- ja markkinointitoimijat. 

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Malli käsittää 35 ammatillisen perustutkinnon luontevimmat jatko-opintopolut ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Kuvista löytyvät kuhunkin perustutkintoon läheisimmin liittyvät tutkinnot

Jatko-opintopolkujen kuvia voidaan käyttää henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa (esim. HOKS-keskustelut, opinto-ohjaajan ohjauskeskustelut), jatko-opintoinfoissa, oppilaitosten verkkosivuilla, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden oppimateriaaleissa (esim. verkkokurssit), tulostettuina seinillä jne. 

Liitteenä olevasta PDF-tiedostosta löytyy myös PowerPoint-tiedosto, jossa on jatko-opintopolkujen tyhjä pohja. Sitä voi käyttää sellaisten alojen jatko-opintopolkujen kuvaamiseen, joita KETTU -hankkeessa ei koottu. 

 

Resurssit ja käyttöönotto: 

Jatko-opintopolkujen kuvat ovat kenen tahansa saatavilla Arjen Arkkiin ladatun PDF-dokumentin linkkien kautta. Kuvaukset on julkaistu Koulutuskeskus Salpauksen nettisivuilla, ja niitä on tarkoitus päivittää aika ajoin. Kuvat on laadittu alkuvuoden 2020 koulutustarjonnan perusteella. Kuvien käytössä tulee huomioida, että koulutustarjonta tai tutkintonimikkeet ovat saattaneet sen jälkeen muuttua. Kuvia voi hyödyntää esitysmateriaaleissa, verkkosivuilla ja -kursseilla tai tulostaa opiskelijoiden tutustuttaviksi esim. ohjauskeskusteluihin.

Jos jokin oppilaitos haluaa kuvata joidenkin muiden koulutusalojen jatko-opintopolkuja, yhden perustutkinnon jatko-opintopolkujen selvittämiseen kannattaa varata 1-2 h aikaa, riippuen alan tuttuudesta. Tietolähteenä kuvien laatimisessa on käytetty pääasiassa www.opintopolku.fi ja www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustoja. 

 

Tulokset ja mittarit: 

Jatko-opintopolkujen kuvien avulla on mahdollista saavuttaa seuraavia tuloksia: 

 • Jatko-opintoihin hakemisen lisääntyminen
 • Jatko-opintosuunnitelmien laadun paraneminen (monipuolisuus ja tieto vaihtoehdoista)
 • Tietoisuus ammatillisen koulutuksen jatko-opintopoluista paranee

Tuloksia voidaan mitata esim. 

 • Seuraamalla jatko-opintoihin sijoittuneiden osuutta valmistuneista opiskeljioista
 • Arvioimalla jatko-opintosuunnitelmien laatua
Yhteystiedot: 
Opinto-ohjaaja Hanna Salminen hanna.salminen@salpaus.fi, 044-708 0645 Opinto-ohjaaja Miia Keskiväli miia.keskivali@salpaus.fi

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top