OSAAMISEN HANKKIMINEN - Opintopolut ammatillisessa koulutuksessa

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Opiskelijoiden henkilökohtaistamisen ohjauksen tueksi on koottu erilaisia opintopolkumahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa. Opintopolkukuvaus löytyy https://www.thinglink.com/scene/1311742527287590914

Mallinnus on suoraan koulutuksen järjestäjien hyödynnettävissä, mutta sitä voidaan myös muokata koulutuksen järjestäjäkohtaisesti. Ryhmänohjaaja voi käyttää opintopolkukuvausta HOKS-keskusteluissa sekä opiskelijoiden perehdyttämisessä. Malli tukee myös opiskelijaa oman opinto- ja urapolun suunnittelussa ja pohdinnassa. Malli tukee myös ammatillisen koulutuksen hakeutujaa urapolun suunnittelussa sekä ohjaustyötä tekeviä sidosryhmiä  (esim. yläkoulut, ohjaamot). 

Tausta-ajatuksena on, että kaikki opintopolut ovat samanarvoisia, kaikki tavat opiskella ja oppia ovat yhtä arvokkaita. Kaikki polut ajatellaan olevan myös jatkuvia, opiskelu ja osaaminen kehittyminen on elinikäistä. Ajatuksena on, että eri opintopolut ovat aina sisällöltään ja toteutukseltaan toisistaan eroavia, niiden toteutus voi vaihdella myös ajallisesti. Kaikkiin opintopolkuihin liittyy myös opiskelijan tarpeen mukainen jatkuva ohjaus ja tuki.

 

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Tämä koontimallinnus opintopoluista https://www.thinglink.com/scene/1311742527287590914 sisältää myös SOPU-hankkeen muita tuotteita, jotka tukevat yksilöllisten polkujen toteuttamisessa. Opintopolkumallinnuksen sisältö avautuu käyttäjälle eri symboleista joko tekstinä, videoina tai nettisivusisältönä. Mallinnus sisältää opintopolkukuvauksia eri muodossa, jotta eri opiskelijat ja käyttäjäryhmät löytäsivät informaatiota itselleen sopivassa muodossa.

Opintopolku-ajattelun mukaan kaikki polut ovat aina yksilöllisiä, ja siten jokaisen opintopolku on hiukan erilainen kuin muiden. Opintopolkuja voi yhdistellä, jolloin opiskelijan HOKSin mukainen eteneminen voi pitää sisällään myös eri polkujen yhdistelmiä tai osia niistä. 

Resurssit ja käyttöönotto: 

Opintopolut ammatillisessa koulutuksessa -koonti on hyödynnettävissä  koulutuksen järjestäjän käyttöön. Perehtymiseen kannattaa varata aikaa ja sitä on hyvä tehdä eri tavoilla, myös moniammatillisesti. 

Thinglinkin sisältöä voidaan hyödyntää, kun tehdään koulutuksen järjestäjäkohtainen koonti keskeisistä opiskelijalle tarjottavista opintopolkuvaihtoehdoista.  Ne voidaan koota yhteenvetona esimerkiksi koulutuksen järjestäjän nettisivuille tai muille alustoille. Koontiin voidaaan sisällyttää vastaavia sisältöjä: opintopolkukuvaus tekstinä, opintopolkuihin liittyvät verkkosivulinkit sekä opiskelijakertomukset että videot. 

Tämän kuvaus on tärkeää sijoittaa avoimeksi sisällöksi esim. koulutuksen järjestäjän verkkosivuille, opiskelijan oppaisiin sekä hakeutujan ohjeisiin. 

Hankkeen mallien kuvauksissa on käytetty Thinglinkkiä. Thinglinkin avaamisessa voi kokeilla eri selaimia. Tässä tietoa tuetuista selaimista: https://support.thinglink.com/hc/en-us/articles/360025958893-Supported-browsers Lisätietoa Thinglink-ohjelman oppilaitoslisensseistä: https://verkkokauppa.ilonait.fi/thinglink/cat-c/c1000522

Tulokset ja mittarit: 

Materiaalit on laadittu viiden eri koulutuksen järjestäjän hankeverkostossa benchmarkaten, vertaiskehittämistyöllä. Kattavaa käyttöpalautetta on saatu suoraan loppukäyttäjiltä, ohjeiden kehittämiseksi palautetta on saatu myös erillisten myös sähköisten kyselyiden avulla. Muistilistoja on käytetty hoksaajien koulutusmateriaaleina mm. nk. HOKS-tukihenkilöiden koulutuksissa sekä henkilökunnan perehdytysohjelmissa. Muistilistoista on saatu palautetta myös oppilaitosten strategiatyön työryhmistä ja vastuuhenkilöiltä. Muistilistojen toimivuuden mittarina voidaan pitää opiskelijapalautteita Amis-kyselyistä, sekä läpäisyyn liittyviä mittareita.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi; Projektikoordinaattori Mirva Julkunen p. 044 455 8300 mirva.julkunen@winnova.fi; Projektikoordinaattori Merja Airaksinen p. 050 552 0572 merja.airaksinen@opao.fi; Projektikoordinaattori Elina Hokkanen p. 050 4630 590 elina.hokkanen@riveria.fi; Projektikoordinaattori Tarja Puskala p. 040 830 4260 tarja.puskala@sedu.fi
Liitetty hankkeeseen: 

Lisää uusi kommentti

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top