OHJAUS JA TUKI - Ohjauksella opiskelijaksi

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Ohjauksella opiskelijaksi - hakeutumisen ohjaus jatkuvassa haussa -mallissa https://www.thinglink.com/scene/1327507789412564993 on kuvattu ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneen ja siihen jatkuvassa haun kautta hakeutuvan henkilön ohjausprosessia koulutuksen järjestäjän näkökulmasta.

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Valtakunnallisessa mallissa on kuvattu ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneen ja siihen jatkuvan haun kautta hakeutuvan henkilön ohjausprosessia koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Jokainen koulutuksen järjestäjä voi muokata mallin sisältöjä omiin tarpeisiinsa sopivaksi. 

 
Malli on kuvattuna prosessina: Tutkinnon ja koulutuksen valintatilanne, hakeutuminen, valinta ja valinnasta tiedottaminen, opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen. Prosessin lisäksi malliin sisältyy ohjeita koulutuksen tutustumisen järjestämiseen liittyen, ohjeita valintahaastatteluun sekä esimerkkikirje valitsematta jääneille hakijoille.

 

Resurssit ja käyttöönotto: 

Malli on hyödynnettävissä suoraan koulutuksen järjestäjän käyttöön. Perehtymiseen kannattaa varata aikaa ja sitä on hyvä tehdä eri tavoilla, myös moniammatillisesti. 

Hankkeen mallien kuvauksissa on käytetty Thinglinkkiä. Thinglinkin avaamisessa voi kokeilla eri selaimia. Tässä tietoa tuetuista selaimista: https://support.thinglink.com/hc/en-us/articles/360025958893-Supported-browsers Lisätietoa Thinglink-ohjelman oppilaitoslisensseistä: https://verkkokauppa.ilonait.fi/thinglink/cat-c/c1000522

Tulokset ja mittarit: 

Materiaali on laadittu viiden eri koulutuksen järjestäjän hankeverkostossa benchmarkaten, vertaiskehittämistyöllä. Palautetta on saatu mm. oppilaitosten strategiatyön työryhmistä ja vastuuhenkilöiltä. 

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi; Projektikoordinaattori Mirva Julkunen p. 044 455 8300 mirva.julkunen@winnova.fi; Projektikoordinaattori Merja Airaksinen p. 050 552 0572 merja.airaksinen@opao.fi; Projektikoordinaattori Elina Hokkanen p. 050 4630 590 elina.hokkanen@riveria.fi; Projektikoordinaattori Tarja Puskala p. 040 830 4260 tarja.puskala@sedu.fi
Liitetty hankkeeseen: 

Lisää uusi kommentti

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top