Urheilijan urasuunnittelutyökalu

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Työkalun tavoitteena on auttaa nuorta urheilijaa tekemään oman yksilöllisen, urheilun ja opiskelun tai muun työn yhdistävän tulevaisuuden suunnitelman. Työkalusta on omat versiot urheilevalle yläkoululaiselle ja urheilevalle toisen asteen opiskelijalle.

Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä urheilun ja opiskelun yhdistämisestä entistä vaivattomampaa ja vahvistaa urheilijoiden ja urheilijoiden taustajoukkojen osaamista siitä, miten urheilu-uraa voidaan suunnitella niin, että myös urheilu-uran jälkeinen tulevaisuus on turvattu. Tämä tulee tukemaan urheilijoiden työllistymistä, mutta myös mahdollistamaan urheilu-uran jatkumisen pidempään, kun valintoja ei tarvitse asettaa vastakkain.

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Urasuunnittelutyökalua varten on luotu internetsivusto www.urheilijanurapolku.fi. Sivusto sisältää tietoa hankkeesta, urheilijan kaksoisurasta, opiskelun ja urheilun joustavaan yhdistämiseen soveltuvista oppilaitoksista Päijät-Hämeen alueella sekä oma suunnitelma -työkalun. Oma suunnitelma -työkalussa valitaan ensin käyttäjän nykyinen koulutusaste (yläkoulu tai toinen aste). Tämän jälkeen valikosta löytyy kahdeksan osiota, jotka kaikki vaikuttavat urheilun ja muun elämän yhdistämiseen. Osiot ovat: minun unelmani, itsetuntemus, urheilu-ura, opiskelu, sosiaaliset suhteet, ajankäyttö, talous, urheilusta syntynyt osaaminen. Jokainen osio sisältää hieman perustietoa aiheesta, pohdittavia asioita sekä linkkejä erilaisten tietolähteiden äärelle. Lopuksi tarkoitus on 3-5 jatkettavalla lauseella tiivistää ajatukset aihealueen tärkeimmistä pohdinnoista. Osioiden täyttämisen jälkeen pääsee suunnitelman visualisoimaan aikajanalle. Lopuksi käyttäjä voi tulostaa, tallentaa tai jakaa koosteen jatkettavista lauseista sekä suunnitelmasta esimerkiksi tukijoukkojen ja valmentajan kanssa.

Resurssit ja käyttöönotto: 

Mallin käyttöönotto vaatii tietokoneen tai mobiililaitteen, jolla pääsee internettiin ja käsiksi työkaluun. Aikaa työkalun käyttämiseen menee parista tunnista useampaan tuntiin. Lisäksi käyttäjältä vaaditaan motivaatiota työkalun käyttämiseen ja ymmärrystä työkalun hyödystä. Nuori urheilija voi käyttää työkalua itsenäisesti tai yhdessä lähipiirinsä kanssa. Etenkin nuoremmille käyttäjille olisi hyödyllistä, jos heillä olisi mahdollisuus pohtia työkalun osioiden sisältöjä myös vanhempiensa ja valmentajiensa kanssa. Työkalua voi hyödyntää myös urheiluoppilaitosten opo-tunneilla, joka tosin edellyttää opon perehtymistä työkaluun ja sen käyttämiseen.

Tulokset ja mittarit: 

Työkalulla saadaan aikaan yksilöllisiä suunitelmia urheilun ja muun elämän yhdistämiseen. Suunnitelmallisuudella saadaan aikaan hyvinvoivia urheilijoita, joiden arki on stressittömämpää. Urheileminen tai opiskelu tai työnteko vievät yksittäisinä urinakin paljon aikaa ja niiden yhdistäminen vaatii huolellista suunnittelua ja tukea. Kun urheilijoita pystytään tukemaan kokonaisvaltaisemmin, he suoriutuvat yhdistämisestä entistä paremmin. Väliinputoajia
tulee vähemmän, kun urheilijoilla on selkeät suunnitelmat, miten edetään pitkällä tähtäimellä ja miten edetään vaiheista seuraaviin.
Työkalun avulla urheilijoita voidaan kannustaa opiskelemaan tai ainakin suunnittelemaan kaksoisuraansa paremmin. Ilmapiiristä urheilijoiden ympärillä tulee toivottavasti yhä kaksoisuraystävällisempi, joka toivottavasti kantaa useiden urheilijasukupolvien yli.

Tavoitteena on aikaansaada hankeaikana noin 100 suunnitelmaa. Hankeaikana jalkautetaan työkalua ja tehdään tunnetuksi alueen seuroissa ja oppilaitoksissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada työkalun käyttö jäämään pysyväksi toimintatavaksi.
 

Yhteystiedot: 
Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä - hanke, päätoteuttaja Päijät-Hämeen Urheiluakatemia Johanna Ylinen, Päijät-Hämeen Urheiluakatemian toiminnanjohtaja: johanna.ylinen@phura.fi, 0447638444

Lisää uusi kommentti

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top